Pejlingar

Flottans Män Göteborgs egna tidning hette under många år Pejling och det var naturligtvis en papperstidning, de första numren skrevs på en skrivmaskin kopierades och häftades på plats i marinstugan och kom ut den ………………….. och har under åren som gått glatt sina läsare.