Pejlingar

Flottans Män Göteborgs egna tidning hette under många år Pejling och det var naturligtvis en papperstidning, de första numren skrevs på en skrivmaskin kopierades och häftades på plats i Marinstugan och lämnades ut av medlemmarna själva som spred den. Under alla år som gått, har den glatt sina läsare.

 

Kamrater!
På grund av sjukdom har inte Pejlingar nr 2 – 2023 kunnat bli färdig i tid för tryckning.
Tryckeriet är stängt under juli och tidningen utkommer i början av augusti.
Detta beklagas men har inte varit möjligt att hantera på annat sätt.
Pejlingar nr 3 – 2023 beräknas kunna levereras enligt plan i slutet av september.
Lars-Erik Uhlegård
Redaktör