• Bojen är en kvinnlig kamrat- och stödförening inom Flottans Män i Göteborg.

  • Bojen bildades den 17 september 1956.

  • Klubben består av 50 glada, engagerade kvinnor.

  • Syftet med Bojens verksamhet är att samla medlemmarna i trevlig samvaro med möten och aktiviteter som är av gemensamt intresse.

Bojen Röd