Bli medlem

För att uppfylla kraven för medlemskap bör du tjänstgöra eller ha tjänstgjort i marinen (flottan, KA/ amfibie eller marinflyget) som befäl (yrkesofficer, specialistofficer, reservofficer, gruppbefäl, sjöman/soldat, civil reserv, tidvis tjänstgörande, värnpliktig, hemvärnspersonal eller frivilligpersonal med koppling till marinen, man eller kvinna).
I övrigt kan den antas som har ett starkt intresse för marinen/sjöförsvaret och försvarsmakten. Annan maritim verksamhet eller intresse som handelsflottan, fiskeriverksamhet, Sjöfartsverket, SMHI, Kustbevakningen, Sjöpolisen och liknande är också meriterande liksom marinhistoriskt och marinarkeologiskt   intresse och engagemang som håller kamratskap, örlogstradition och ett starkt sjöförsvar som viktigt.

Medlemsavgiften är förnärvarande 350:- per år

 

Kalendarium

mar
21
tor
2024
18:00 Klubbafton 21 mars Överstelöjtna... @ Marinstugan
Klubbafton 21 mars Överstelöjtna... @ Marinstugan
mar 21 kl. 18:00 – 21:00
Klubbafton 21 mars Överstelöjtnant Peter Lidén @ Marinstugan
Peter Lidén Försvarsattaché   ”Så länge det finns en 12-åring med en smörkniv i Ukraina kommer det att finnas motstånd, på riktigt”! Detta bedömer Överstelöjtnant Peter Lidén, som varit försvarsattaché i Ukraina i flera år.[...]