Kamratföreningen Flottans Män

NålenFlottans Män är föreningen för alla som har intresse för Flottan och vill vara med i kamratskapet kring Flottan.

Vi är ca 3500 medlemmar fördelade på 25 lokalföreningar. För att bli medlem fordras att du i militär eller civil befattning antingen har tjänstgjort i Marinen tidigare eller fortfarande är i tjänst, antingen som värnpliktig eller anställd. Medlemskap i lokalförening kan därutöver efter särskild prövning av dess styrelse vinnas av svensk medborgare med stort och aktivt intresse för Flottan och föreningens ändamål.

Menig eller officer, man eller kvinna har ingen betydelse
– alla är lika välkomna.

Vår tidskrift

Klicka på bilden för att ladda hem det senaste numret

Stora tratten

Stora tratten

Föreningens sommarö i Stockholms skärgård

Läs mer >>

Aktuellt

Riksårsmöte 2023

Med anledning av kraftigt ökade kostnader förknippade med ett genomförande i Fredrikshavn har beslut fattats att i stället genomföra ett mer traditionellt riksårsmöte i samband med kryssning från Stockholm till Helsingfors. Avresedag från Stockholm den 7 eller 14 maj...

läs mer

FM riksårsmöte 2023

Flottans Män, Göteborg, har fått ansvaret för att organisera riksårsmötet 2023. Enligt föreliggande planering ska mötet genomföras i Fredrikshamn (Danmark) med förläggning på hotell Scandic The Reef. Preliminärt program: Söndagen den 7 maj klockan 09.10: Stena färja...

läs mer

Flottan 500 år – radioprogram

Sveriges Radios vetenskapsredaktion har gjort ett lyssningsvärt program om vår flottas 500-åriga historia. Du kan lyssna till programmet genom att klicka här // KHN

läs mer

Kalendarium