Kamratföreningen Flottans Män

NålenFlottans Män är föreningen för alla som har intresse för Flottan och vill vara med i kamratskapet kring Flottan.

Vi är ca 3500 medlemmar fördelade på 25 lokalföreningar. För att bli medlem fordras att du i militär eller civil befattning antingen har tjänstgjort i Marinen tidigare eller fortfarande är i tjänst, antingen som värnpliktig eller anställd. Medlemskap i lokalförening kan därutöver efter särskild prövning av dess styrelse vinnas av svensk medborgare med stort och aktivt intresse för Flottan och föreningens ändamål.

Menig eller officer, man eller kvinna har ingen betydelse
– alla är lika välkomna.

Vår tidskrift

Klicka på bilden för att ladda hem det senaste numret

Stora tratten

Stora tratten

Föreningens sommarö i Stockholms skärgård

Läs mer >>

Aktuellt

Marinchefens vilja 2024

Marinchefen sammanfattar varje år sin syn på marinens uppgifter i dokumentet Marinchefens vilja. Här kan du ta del av detta dokument INLEDANDE ORD Marinen är ständigt insatt och i kontinuerlig utveckling för att flexibelt kunna möta snabba förändringar i omvärlden. Vi...

läs mer

Förbundskansliet sommarstänger

Förbundskansliet stänger tisdagen den 4 juni och öppnar åter tisdagen den 13 augusti. Dock går det att komma i kontakt med kansliet via e-post riksforbundet@flottansman.se under hela sommaren. / KHN

läs mer

Riksårsmötet 5 – 7 maj

Eftersom det blev ganska kort tid mellan distribution av vår tidskrift och sista dag för bokning- och betalning till riksårsmötet har vi förlängt tiden för anmälan och betalning. Din bokning och inbetalning ska vara FM Stockholm, Bg 827-7071 senast den 14 april 2024.....

läs mer

Kalendarium