Styrelse

Förbundsordförande

Konteramiral
Thomas Engevall
135 54 Tyresö
Tfn: 0705 887 589
E-post: thomas.engevall (a) flottansman.se

Vice förbundsordförande och representant Region Syd

Örlogskapten
Göran Löfgren
Saltö Torg 2 B
371 37 Karlskrona
Tfn: 0704-95 80 14
E-post: goran.lofgren1(a)gmail.com

Representant Region Mitt

Polisintendent
Krister Hansén
Ripstigen 4
170 74 Solna
Tfn: 070-381 03 12
E-post: KristerH (a) flottansman.se

Representant Region Väst

Kommendörkapten
Lars-Erik Uhlegård
Åby Allé 23
431 44 MÖLNDAL
Tfn: 072-397 21 86
E-post: lars-erik (a) uhlegard.se

Representant Region Nord

Cawe Johansson
Backvägen 6
861 38 Bergeforsen
Tfn: 060-57 91 75
astors.farg (a) spray.se

Till styrelsen adjungerad

Kanslichef och kassör

Lennart Bresell
Tfn: 070-774 31 83
E-post: lennartbresell8 (a) gmail.com