Flagg och Heders

Anvisningar för Flottans Män vad avser hedersbevisningar, traditioner och ordning vid sammankomster m.m. Du öppnar samtliga dokumentet genom att klicka på bilderna nedan.
Som komplement till Flagg & Heders har FM Nynäshamn utarbetat en instruktion för flaggvakt.
Till föreningens policydokument hör också ett profilprogram där du kan få vägledning rörande logotyper, typsnitt i våra dokument, m.m.