Formulär för anmälan finner du längst ner på detta uppslag

Symposiet stängt för ytterligare anmälningar

Flottans Män har genomfört tre öppna symposier. Dessa symposier har dokumenterats i skrifter som kan läsas nedan:

ÅLAND – Brygga eller barriär mellan Sverige och Finland 2019-10-25. Klicka på bilden nedan så öppnas dokumentet.

Jagarköp i krig 2015-11-13. Dokumentet öppnas om du klickar på bilden nedan.

Pansarbåtsinsamlingen 2012-11-09. Dokumentet öppnas om du klickar på bilden nedan.

Kommendörkapten Göran Wahlström
Kommendörkapten Göran Wahlström tog initiativet till bildandet av föreningen