Bidrag/Artiklar

Bidrag med artiklar i tidskriften FLOTTANS MÄN

Flottans Mäns tidskrift är för många av  våra medlemmar den viktigaste kontakten med kamratföreningen. Reportage och artiklar speglar verksamheter och intresseområden som berör Flottans Män. Redaktören gör en beundransvärd insats men tar tacksamt emot hjälp med underlag till tidskriften.

Det är därför önskvärt att enskilda medlemmar bidrar med artiklar till tidskriften FLOTTANS MÄN

Skicka bidragen till:

Redaktör Ingmar Elofsson
E-mail: Ingmar.Elofsson@flottansman.se
Telnr: 076 800 1600
Krav på dokumenten: Artiklarna skrivs i Word och bilderna bifogas separat i jpg-format.
Redaktören förbehåller sig rätten att redigera insänt underlag.

Utgivning och manusstopp för tidskriften har fasta tider året runt med den 10:e för lokalförening och den 15:e för övriga enligt följande:
Nr 1 manusstopp 10 respektive 15 februari, utgivning mitten av mars.
Nr 2 manusstopp 10 respektive 15 maj, utgivning mitten av juni.
Nr 3 manusstopp 10 respektive 15 augusti, utgivning mitten av september.
Nr 4 manusstopp 10 respektive 15 november, utgivning mitten av december.