Bidrag/Artiklar

Bidrag med artiklar i tidskriften FLOTTANS MÄN

Flottans Mäns tidskrift är för många av  våra medlemmar den viktigaste kontakten med kamratföreningen. Reportage och artiklar speglar verksamheter och intresseområden som berör Flottans Män. Redaktören gör en beundransvärd insats men tar tacksamt emot hjälp med underlag till tidskriften.

Det är därför önskvärt att enskilda medlemmar bidrar med artiklar till tidskriften FLOTTANS MÄN

Skicka bidragen till:

Redaktör Ingmar Elofsson
E-mail: Ingmar.Elofsson@flottansman.se
Telnr: 076 800 1600
Krav på dokumenten: Artiklarna skrivs i Word och bilderna bifogas separat i jpg-format.
Redaktören förbehåller sig rätten att redigera insänt underlag.

Ingmar Elofsson
Chefredaktör och ansv utgivare

Kalendarium

maj
5
sön
2024
13:00 Riksårsmöte
Riksårsmöte
maj 5 kl. 13:00 – maj 7 kl. 11:00
Välkommen till Riksårsmöte 2024. Mötet arrangeras i år av lof Stockholm i samband med en kryssning till Tallinn. Ytterligare information kommer inom kort på hemsidan.