Bidrag/Artiklar

Bidrag med artiklar i tidskriften FLOTTANS MÄN

Flottans Mäns tidskrift är för många av  våra medlemmar den viktigaste kontakten med kamratföreningen. Reportage och artiklar speglar verksamheter och intresseområden som berör Flottans Män. Redaktören gör en beundransvärd insats men tar tacksamt emot hjälp med underlag till tidskriften.

Det är därför önskvärt att enskilda medlemmar bidrar med artiklar till tidskriften FLOTTANS MÄN.

Skicka bidragen till:

Redaktör Olle Melin
E-mail: bmelinolle@gmail.com
telnr: 070-530 01 77
Krav på dokumenten: Artiklarna skrivs i Word och bilderna bifogas separat i jpg-format.
Redaktören förbehåller sig rätten att redigera insänt underlag.