Historik

Flottans Mäns Historia

För att få en beskrivning av Kamratföreningen Flottans Mäns historia så kan du öppna pdf-filen på den här sidan. Flottans Män Nr.1-2010 ”Jubileumsnummer” .

Du får på sidan 4-21 en krönika över de första 75 åren. På sidan 44-46 är föreningen Flottans Mäns ordförande presenterade.

Vill du veta när din lokalförening startades och när den jubilerar? Klicka då på denna länk: Föreningsjubileer
Dokumentet öppnas då som ett kalkylark som automatiskt uppdaterar föreningens ålder allt eftersom månaderna går. Dessutom innehåller det klickbara kommentarer om föreningar som varit vilande, med mera.