Riksnyheter

Marinchefens vilja 2024

Marinchefen sammanfattar varje år sin syn på marinens uppgifter i dokumentet Marinchefens vilja. Här kan du ta del av detta dokument INLEDANDE ORD Marinen är ständigt insatt och i kontinuerlig utveckling för att flexibelt kunna möta snabba förändringar i omvärlden. Vi...

läs mer

Riksårsmötet 5 – 7 maj

Eftersom det blev ganska kort tid mellan distribution av vår tidskrift och sista dag för bokning- och betalning till riksårsmötet har vi förlängt tiden för anmälan och betalning. Din bokning och inbetalning ska vara FM Stockholm, Bg 827-7071 senast den 14 april 2024.....

läs mer

Riksårsmöte 2024

Årets riksårsmöte kommer att genomföras 2024-05-06 i samband med en kryssning till Tallinn. Program och övrig information publiceras inom kort. / KHN

läs mer

Stöd vår tidskrift!

Tryckning och distribution av vår tidskrift, Flottans Män, är förbundets största utgiftspost. Tidskriften är mycket läsvärd och fyller en stor uppgift, inte minst för de medlemmar som har svårt att ta sig till olika föreningsaktiviteter. Många medlemmar stöder...

läs mer

Kansliet stänger den 13 juni

Riksförbundets kansli sommarstänger den 13 juni 2023 och öppnas åter öppnas tisdagen den 15 augusti. Vår e-postadress riksforbundet@flottansman.se kommer dock att bevakas under hela sommaren. / KHN

läs mer

Riksårsmötet, kostnad för dubbelhytt

I vår tidskrift som förväntas nå medlemmarna omkring den 15 mars, finns ett fel i den kolumn som anger priset för en dubbelhytt. I tidskriftens tabell står det att priserna avser per person men i tabellen är hela kostnaden angiven. Per person blir priserna enligt...

läs mer

Riksårsmöte 2023 – program och anmälan

Förberedelserna för årets riksårsmöte den 7 - 9 maj är nu klara och du/ni kan boka er resa på bokningsformuläret som ligger under fliken Riksårsmöte på förbundets hemsida. Du når också denna flik genom att klicka på denna länk Riks 23

läs mer

Riksårsmöte 2023

Med anledning av kraftigt ökade kostnader förknippade med ett genomförande i Fredrikshavn har beslut fattats att i stället genomföra ett mer traditionellt riksårsmöte i samband med kryssning från Stockholm till Helsingfors. Avresedag från Stockholm den 7 eller 14 maj...

läs mer

FM riksårsmöte 2023

Flottans Män, Göteborg, har fått ansvaret för att organisera riksårsmötet 2023. Enligt föreliggande planering ska mötet genomföras i Fredrikshamn (Danmark) med förläggning på hotell Scandic The Reef. Preliminärt program: Söndagen den 7 maj klockan 09.10: Stena färja...

läs mer

Nordiska kamratmötet 2022-06-10 — 12

Det finns fortfarande ett par platser kvar - sista dag för anmälan och betalning är den 8 april. Svenska deltagare ska betala 2 100 kronor till pg 5 88 19 - 4, Flottans Män. Missa inte denna möjlighet att träffa kamrater från våra broderföreningar i Danmark, Finland...

läs mer

Marindagarna i Karlskrona

Den svenska flottans 500-åriga existens kommer i Karlskrona att uppmärksammas på olika sätt fredagen den 12 till söndagen den 14 augusti. Bland planerade aktiviteter utmärker sig Marinens dag lördagen den 13 augusti då allmänheten bjuds in att besöka Örlogshamnen...

läs mer

Bokverket Marinen 500 år

De organisationer, som i likhet med Flottans Män, åtagit sig att ta upp beställningar för bokverket ska senast den 4 februari 2022 ha sänt in beställningslistor till Attunda Skeppsförlag. Flottans Män har till förlaget lämnat uppgifter om namn. adress och valt...

läs mer

Riksårsmötet 2022

Årets riksårsmöte kommer att genomföras i samband med kryssning till Tallinn den 8 - 10 maj 2022. Program, anmälningsformulär och annan information finner du genom att klicka på denna länk. För att underlätta administrationen vill vi helst att du bokar genom...

läs mer