Örlogsbesök till Stockholm 22-11-11 — 14

Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG1) genomför örlogsbesök till Stockholm den 11 – 14 november. Gästande fartyg är HNLMS TROMP, HDMS ESBERN SNARE och HNoMS MAUD Besökande fartyg Namn: HNLMS TROMP (NL) Typ: De Zeven Provinciën – fregatt Längd: 144,5 m...

Riksårsmöte 2023

Med anledning av kraftigt ökade kostnader förknippade med ett genomförande i Fredrikshavn har beslut fattats att i stället genomföra ett mer traditionellt riksårsmöte i samband med kryssning från Stockholm till Helsingfors. Avresedag från Stockholm den 7 eller 14 maj...

Örlogsbesök till Stockholm 22-09-02

Den amerikanska flottans tankfartyg USNS Leroy Grumman besöker Stockholm den 2 – 8 september 2022. Hon sjösattes den 3 december 1988, är 206,6 m lång, 29,7 m bred och har 94 mans besättning. Under besöket kommer hon vara förtöjd vid Loudden. Mer info om fartyget...