Örlogsbesök till Stockholm 23-09-29

Den amerikanska jagaren USS Paul Ignatius besöker Stockholm den 29 september – 2 oktober 2023 och förtöjer i Stockholms frihamn klockan 10.00 den 29 september. USS Paul Ignatius är 155 m lång, 20,3 m bred och hon sticker 9,7 m. Besättningen uppgår till 330 man....

Stöd vår tidskrift!

Tryckning och distribution av vår tidskrift, Flottans Män, är förbundets största utgiftspost. Tidskriften är mycket läsvärd och fyller en stor uppgift, inte minst för de medlemmar som har svårt att ta sig till olika föreningsaktiviteter. Många medlemmar stöder...

Örlogsbesök till Karlskrona den 25-28 augusti

De tyska örlogsfartygen FGS LUDWIGSHAFEN AM RHEIN och FGS ALSTER besöker Karlskrona den 25 – 28 augusti 2023. FGS Ludwigshafen am Rhein är en korvett av Braunschweigklass. Hon kölsträcktes den 14 april 2006 men på grund av olika problem kunde hon inte överlämnas...

Örlogsbesök till Karlskrona 23-24 augusti

Det litauiska stabsfartyget LNS JOTVINGIS besöker Karlskrona den 23 – 24 augusti 2023 och förtöjer i handelshamnen- LNS JOTVINGIS är 64,8 m lång, 12 m bred och deplacerar 1750 ton. Hon byggdes i Bergen 1977 som ett minfartyg av Vidarklass. Avsikt med besöket är...

Örlogsbesök till Göteborg 18 augusti

Den tyska fregatten FGS RHEINLAND-PFALZ (F225) besöker Göteborg den 18 – 21 augusti 2023. Hon förtöjer kajplats 751 Arendal i Göteborg den 18 augusti kl. 10.00 och kastar loss den 21 augusti kl. 10.00. Rheinland-Pfalz är ett nytt fartyg som överlämnades till den...