Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2023-01-01 — 12-31 antagen vid riksårsmöte 2024 kan läsas genom att följa denna länk:  Verksamhetsberättelse 2023

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2022-01-01 — 2022-12-31 antagen vid riksårsmöte 2023 kan läsas genom att följa denna länk: Verksamhetsberättelse 2022

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2021-01-01 — 2021-12-31 antagen vid riksårsmöte 2022 kan läsas genom att följa denna länk: Verksamhetsberättelse 2021

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2020-01-01 — 2020-12-31 antagen vid riksårsmöte 2021 kan läsas genom att följa denna länk: Verksamhetsberättelse 2020

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2019-01-01 — 2019-12-31 antagen vid riksårsmöte 2019 kan läsas genom att följa denna länk: Verksamhetsberättelse 2019

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2018-01-01 — 31 antagen vid riksårsmöte 2019 kan läsas genom att följa denna länk: Verksamhetsberättelse 2018

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2017-01-01 — 31 antagen vid riksårsmöte 2018 kan läsas genom att följa denna länk: Verksamhetsberättelse 2017