Kontakta oss

Förbundsordförande
Konteramiral
Thomas Engevall
Tyresö
Tfn: 070 588 75 89
E-post: Thomas.Engevall (a) Flottansman.se

Vice förbundsordförande
Örlogskapten
Lars Sager
Varvsvägen 23
372 90 Ronneby
Tfn: 070 2815096
E-post: lars.saager(a)telia.com

Sekreterare
Polisintendent
Krister Hansén
Ripstigen 4
170 74 SOLNA
Tfn: 070-381 03 12
E-post: KristerH(a)flottansman.se

Medlemsregisterärenden
Kontakta den lokala föreningsstyrelsen om du vill ändra adress, e-postadress eller telefonnummer. Likaså om du vill anmäla att en medlem avlidit.

Webb- och IT-stöd
Krister Hansén
KristerH(a)flottansman.se
Tfn: 070-381 03 12

Annonser
Om du vill annonsera i vår tidskrift Flottans Män
Ta kontakt genom annons@flottansman.se

Tidskriften
Redaktör och ansvarig utgivare
Ingmar Elofsson
Blåportshöjden 2 E
371 56 KARLSKRONA
Tfn: 076 800 1600
E-post: ingmar.elofsson(a)flottansman.se

Grafisk formgivning
Thomas Engevall
Junibacken 9
135 54 TYRESÖ
Tfn: 070 588 75 89
E-post: Thomas.Engevall(a)flottansman.se

Riksförbundet Flottans Män
Teatergatan 3
111 48 STOCKHOLM
Tfn: 076-778 68 70
E-post: riksforbundet (a) flottansman.se
Öppet: Tisdagar kl. 09:00 – 16:00
Plusgiro: 5 88 19-4
Orgnr: 802000-9125

Stora Tratten
PL 326
130 25 INGMARSÖ
Tfn: 070-203 07 43
Telefontid juni-aug 09-10,17-18
Ön arrenderas av Lof Stockholm