Länkar

Försvarsmakten

Marinen

Marinbasen

Gladan och Falken

Första ubåtsflottiljen (1.ubflj)

Tredje sjöstridsflottiljen (3.sjöstriflj)

Fjärde sjöstridsflottiljen (4.sjöstriflj)

Amfibieregementet (AMF 1)

Sjöstridsskolan (SSS)

Museer

Marinmuseum i Karlskrona

Sjöhistoriska i Stockholm

Maritiman i Göteborg 

Ubåten U3 i Malmö 

Sjöfartsmuseet i Göteborg 

Riksarkivet

Föreningar och sällskap mm

Kungliga Örlogsmannasällskapet 

Sveriges militära kamratföreningars riksförbund (SMKR) 

HMS Älvsnabben

Veteranflottiljen

I föreningen ingår följande fartyg:

 • T26 byggd 1942, tjänstgjort 1942-1957
 • T38 byggd 1951, tjänstgjorde 1952–1956
 • T46        byggd 1957, tjänstgjorde 1957–1975
 • T56      byggd 1957, tjänstgjorde 1957-1973
 • T121 Spica,byggd 1966,tjänstgjorde 1966–1989
 • R142 Ystad,byggd 1976,tjänstgjorde 1976–2005
 • M20 byggd 1941, tjänstgjorde 1941 – 2005
 • Sprängaren byggd 1917, tjänstgjorde 1918 – 1964
 • M/Y Tritonbyggd 1950
 • R136 Västervik
 • Moses

 

Vapenbröderna – Amfibieregementets kamratförening

KA2 kamratförening

KA3 Kamratförening

Göteborgs garnisons kamratförening – f.d. KA4  
Jagaren Smålands Vänner

KA5 Kamratförening

Kustjägarveteranerna

Sjöofficerssällskapet i Stockholm 

Sjöofficerssällskapet i Göteborg 

Sjöofficerssällskapet i Karlskrona

Ubåtsklubbarna

Stockholms sjögård

Klubb Maritim

Reservofficerare i Svealand

af Chapmansällskapet

Övrigt

Attunda Skeppsförlag AB – Marinen 500 år

Föreningen Kalmar nyckel

Armé – Marin och Flygfilm

Varvshistoriska föreningen i Karlskrona

FACEBOOK

 VI SOM LEGAT I FLOTTAN

 

FILMER mm

ANKARET UPP :Från flottans glada gossar.

KRYSSARE :HMS Göta Lejon 63-64