Annonsera

Annonsering i tidskriften Flottans Män

Till våra annonsörer i tidskriften Flottans Män

Kamratföreningen Flottans Mäns tidskrift distribueras till närmare 4000 medlemmar runt om i landet och vi uppskattar antalet läsare till mellan 12 000 och 13 000. Bland våra läsare finns sjömän på flottans fartyg, i staber och på våra förläggningar. Genom prenumerationer och utskick har vi dessutom ett stort antal läsare inom industri, kommunikation och övrig sjöfart.

Målsättningen för föreningen är att samla marin personal, både aktiva och de som har gått i pension, eller övergått till civil verksamhet. Vi ska också ge information om flottans arbete och bevaka och vara väl informerade samt genom annonser och reportage visa upp produkter i toppklass.

Nationellt sammanhålls och leds Flottans Mäns verksamhet från ett kansli i Stockholm. Genom våra 25 lokalföreningar spridda över landet medverkar vi till att lämna försvarsupplysning och att utgöra en källa för information och sammanhållning  mellan de lokala kamratföreningarna.

Är du eller ditt företag intresserad av en annons i vår tidskrift?

Följ då länken Flottans Män  och läs vår tidskrift på startsidan där du alltid ser det senaste numret eller genom att gå till Arkiv tidskriften och ta del av tidigare utgivna nummer.

För att föra in annonser sänder du e-post till annons@flottansman.se varefter vi kontaktar dig.

Vi påminner våra lokalföreningar om att för varje införd annons får föreningen en bonus till hjälp för föreningens ekonomi.

Sista dag för inlämning av annonsunderlag är den 15 i månaderna februari (nr 1) maj (nr 2), augusti (nr 3) och november (nr 4).

Flottans Mäns tidning är befriad från moms.

Kommendörkapten Göran Wahlström
Kommendörkapten Göran Wahlström tog initiativet till bildandet av föreningen