Annonsera

Annonsering i tidskriften Flottans Män

Till våra annonsörer i tidskriften Flottans Män

Kamratföreningen Flottans Män distribueras till 4000 medlemmar runt om i landet och vi uppskattar antalet läsare till mellan 12 000 och 13 000. Bland våra läsare finns sjömän på flottans fartyg, i staber och på våra förläggningar. Genom prenumerationer och utskick har vi dessutom ett stort antal läsare inom industri, kommunikation och övrig sjöfart.

Målsättningen för föreningen är att samla marin personal, både aktiva och de som har gått i pension, eller övergått till civil verksamhet. Vi ska också ge information om flottans arbete och bevaka och vara väl informerade och genom annonser och reportage visa upp produkter i toppklass.

Nationellt sammanhålls och leds Flottans Mäns verksamhet från ett kansli i Stockholm. Genom våra 25 lokalföreningar spridda över landet har vi verksamhet på ort och ställe genom att sprida försvarsupplysning och vara en källa till information och också sammanhållande i kamratföreningar.

Är du eller ditt företag intresserad av en annons i vår tidskrift?

Följ då länken ”Flottans Mäns utgivningsplan” och läs vår tidskrift på startsidan där du alltid ser det senaste numret och kan scrolla ner till tidigare nummer.

För att föra in annonser kontaktar du vår info/annonsansvarige Bo Schagerberg för industri och försvarsfrågor och för övriga annonser vår annonssäljare Anne-Louise Fröding. Vi kan också hjälpa till vid utformningen av annonser.

Bo Schagerberg tel 070 521 44 39, e-post bo.sch@bredband.net

Anne-Louise Fröding, tel 070 522 14 73, e-post annelouise.froding@gmail.com

Kansliet, tel 076 778 68 70, e-post riksforbundet@flottansman.se

Vi påminner våra lokalföreningar om att för varje införd annons får föreningen en bra bonus till hjälp för föreningens ekonomi.

Sista dag för inlämning av annonsunderlag är den 15 i månaderna februari (nr 1) maj (nr 2), augusti (nr 3) och november (nr 4).

Flottans Mäns tidning är befriad från moms.

Kommendörkapten Göran Wahlström
Kommendörkapten Göran Wahlström tog initiativet till bildandet av föreningen

Kalendarium

maj
5
sön
2024
13:00 Riksårsmöte
Riksårsmöte
maj 5 kl. 13:00 – maj 7 kl. 11:00
Välkommen till Riksårsmöte 2024. Mötet arrangeras i år av lof Stockholm i samband med en kryssning till Tallinn. Ytterligare information kommer inom kort på hemsidan.