Region Väst

Återinvigning av Bergslagens artilleriregemente

Lördagen den 3 och söndagen den 4 december återinvigs Bergslagens artilleriregemente under högtidliga former. Allmänheten inbjuds att delta, men för att lyssna till konsert med mera krävs biljett (gratis). Se mera på denna länk: Återinvigning A 9 /KHN

läs mer

Örlogsbesök till Göteborg

Det nederländska amfibietransportfartyget HNLMS Rotterdam besöker Göteborg 13 - 16 maj 2022. Fartyget förtöjer Stigbergskajen i Göteborg kl 1000 och kastar loss måndag den 16 maj kl 1000. Besöket görs för att bereda besättningen vila samt för att taq bunker. HNLMS...

läs mer

Regionmöte i Göteborg

Regionalt möte genomförs 2022-02-26 i Marinstugan, Göteborg. Ansvarig FM Göteborg. Tid: Samling 10.30--11.00. Förhandlingarna inleds 11.00. Deltagande fysiskt eller per telefon enligt utsänd kallelse. Lars-Erik Uhlegård Ordf. FM Gbg

läs mer