Marinchefens vilja 2024

1 juni, 2024 | Region Mitt, Region Nord, Region Syd, Region Väst, Riksnyheter

Marinchefen sammanfattar varje år sin syn på marinens uppgifter i dokumentet Marinchefens vilja. Här kan du ta del av detta dokument
INLEDANDE ORD
Marinen är ständigt insatt och i kontinuerlig utveckling för att flexibelt kunna möta snabba förändringar i omvärlden. Vi skyddar och
försvarar kuster, farleder, sjöfart och hamnar.
Marinen är ingenting utan sin personal.
Rätt utbildad, rätt utrustad och i tillräckligt antal.
Ovisshet är det nya normala. Ovisshet om vad kriget i Ukraina
betyder för oss och våra grannländer i förlängningen. Ovisshet
om utvecklingen i andra delar av världen såsom Mellanöstern och
Sydostasien och hur det påverkar oss och våra allierade. Den sammantagna bilden av utvecklingen i omvärlden är fortsatt negativ
och med det oviss.
Ewa Skoog Haslum