Region Syd

Örlogsbesök till Karlskrona den 25-28 augusti

De tyska örlogsfartygen FGS LUDWIGSHAFEN AM RHEIN och FGS ALSTER besöker Karlskrona den 25 - 28 augusti 2023. FGS Ludwigshafen am Rhein är en korvett av Braunschweigklass. Hon kölsträcktes den 14 april 2006 men på grund av olika problem kunde hon inte överlämnas till...

läs mer

Örlogsbesök till Karlskrona 23-24 augusti

Det litauiska stabsfartyget LNS JOTVINGIS besöker Karlskrona den 23 - 24 augusti 2023 och förtöjer i handelshamnen- LNS JOTVINGIS är 64,8 m lång, 12 m bred och deplacerar 1750 ton. Hon byggdes i Bergen 1977 som ett minfartyg av Vidarklass. Avsikt med besöket är...

läs mer

Riksårsmötet, kostnad för dubbelhytt

I vår tidskrift som förväntas nå medlemmarna omkring den 15 mars, finns ett fel i den kolumn som anger priset för en dubbelhytt. I tidskriftens tabell står det att priserna avser per person men i tabellen är hela kostnaden angiven. Per person blir priserna enligt...

läs mer

Örlogsbesök till Malmö

Det franska segelfartyget La Belle Poule (Den vackra hönan) besöker Malmö den 5 - 9 maj 2022. Hon mäter 37,5 x 7,8 meter och har 25 mans besättning och används för utbildning av kadetter. Förtöjning i Dockan Malmö klockan 10.00,

läs mer

Nordiska kamratmötet 2022-06-10 — 12

Det finns fortfarande ett par platser kvar - sista dag för anmälan och betalning är den 8 april. Svenska deltagare ska betala 2 100 kronor till pg 5 88 19 - 4, Flottans Män. Missa inte denna möjlighet att träffa kamrater från våra broderföreningar i Danmark, Finland...

läs mer