Regionmöte i Göteborg

16 februari, 2022 | Region Väst

Regionalt möte genomförs 2022-02-26 i Marinstugan, Göteborg. Ansvarig FM Göteborg.
Tid: Samling 10.30–11.00. Förhandlingarna inleds 11.00. Deltagande fysiskt eller per telefon enligt utsänd kallelse.
Lars-Erik Uhlegård
Ordf. FM Gbg