Stöd vår tidskrift!

22 september, 2023 | Riksnyheter

Tryckning och distribution av vår tidskrift, Flottans Män, är förbundets största utgiftspost. Tidskriften är mycket läsvärd och fyller en stor uppgift, inte minst för de medlemmar som har svårt att ta sig till olika föreningsaktiviteter. Många medlemmar stöder tidskriften med frivilliga gåvor, men det är nog inte allom bekant att var och en kan skänka ett stort eller litet belopp till tidskriften. Om du vill vara med och ge ditt stöd ska du betala in gåvobeloppet till Plusgiro 5 8819-4. Skriv Tidskriftsfonden på inbetalningen så bokförs den på rätt konto.

/ KHN