Vill du boka Flottans män sångkör, kontakta?

 

Flottans Mäns Sångkör består förnärvarande år 2023 av, 3 musiker samt 14 sångare.
Körens uppgift har ända från starten 1981 varit att roa föreningens medlemmar och stå till
olika myndigheters förfogande samt skapa goodwill för Flottan.

Kören har en gedigen repertoar, med arbetssånger till sjöss s.k shanties”.
Sånger, om havet och dess män men även andra evergreens av skilda slag ingår.
Kompositörer som Evert Taube, Lasse Dahlkvist, Roger Sörensen m.fl. är representerade.
Kören leds av musikanten o gitarristen Leif Andersson sedan 2002.