jan
26
ons
2022
DK BOJEN ONSDAGEN DEN 26 JANUARI, KL. 18.30
jan 26 kl. 18:30

Det blir musikunderhållning denna afton. Tag med vinst till lotteriet!
Lätt supé, öl/vatten, kaffe och kaka. Pris: 75 kr
Anmälan senast den 19 januari till Silva Andersson, 0739-72 55 32

Frågor och motioner till årsmötet kan lämnas denna dag.

feb
23
ons
2022
DK BOJEN ONSDAGEN DEN 23 FEBRUARI, KL 18.30
feb 23 kl. 18:30 – 20:00

Välkommen till BOJENS ÅRSMÖTE! Styrelsen informerar om det gångna
året och Damklubben Bojen bjuder sina medlemmar på en god supé.
Anmälan senast den 16 februari till Silva Andersson, 0739-72 55 32.