Välkommen till Flottans Män i Göteborg
Vi har funnits i Göteborg sedan 1936

Flottans Män är en förening för alla. Män eller kvinnor som har ett stort marint intresse. Det kan vara inom Flottan, sjöfarten, eller via andra närliggande intressen. Som medlem delar man sitt engagemang att vara bland vänner och känna kamratskap. Flottans Män värnar om det goda kamratskapet mellan de som tidigare har tjänstgjort i Flottan och om den gemenskap som finns.
Vi vill på detta sätt bidraga till att hålla Flottans traditioner levande och upplysa om Flottan och dess verksamhet. Vi i Göteborg träffas på vår egen ”Marinstuga” kring vårt gemensamma intresse och har trevligt tillsammans.

Hjärtligt välkomna att besöka oss!
Flottans Män Göteborg
Marinstugan
Örlogsvägen 6
426 71 Västra Frölunda
031–290723
Hemsida:
www.flottansman.se/goteborg
Email:
goteborg@flottansman.se

Aktuellt

FLOTTBESÖK HOS FM GBG

FLOTTBESÖK HOSFLOTTANS MÄN Lördagen den 6;e juli hade FM Gbg i samarbete med SOSG middag för fartygschefer och sekonder i Marinstugan. Dessa gäster angjorde Göteborg den 5;e och det tyska flottbesöket bestod av sju fartyg. Ett synnerligen lyckat och uppskattat event....

läs mer

Kalendarium

Aktuellt Regionen

Aktuellt Förbundet