• Medlemskap i klubben kan du söka som kvinna i synnerhet om du har en familjemedlem i Flottans Män

  • Om du är kvinna och har varit varit anställd inom Marinen. Men vi välkomnar även alla kvinnor som visar aktivt intresse för Damklubben Bojen.

  • Skriftlig ansökan med namn, födelsetid, adress, telefonnummer till Damklubben Bojen, Örlogsvägen 6,
    426 71 Göteborg; e-mail: anita@hogmalm.com

  • Medlemsavgiften är 200 kr per år, sätts in på plusgiro 489 50-0.