Bojen Styrelse

Från vänster: Ulla L, Anita J, Ann-Christina,  Anita H och Ulla M

Damklubben Bojen Styrelse 2024

Ordförande: Ulla Lignell 070 373 77 92, lignellulla73@gmail.com

Vice ordförande: Ulla Martell 070 736 40 08, ullama9@gmail.com

Sekreterare: Susanna Lindenhag 072 151 22 29, lindenhag@gmail.com

Kassör: Ann-Christina Andersson 070 22 63 896, bjandersson@hotmail.se 

Klubbmästare: Silva Andersson 0739 72 55 32, silvamargaretaandersson@outlook.com

Ledamot|Körledare: Anita Janevik 070 24 44 320, anita.janevik@bredband.net 

Suppleant: Kerstin Vännberg 0705 98 68 24, kerstin.vannberg@telia.com

Funktionärer:
Redaktör, medlemsregistrator: Anita Hogmalm 070 83 90 251 anita@hogmalm.com
Revisor: Maj-Gun Erlingstam
Revisor: Britt-Marie Karlsson
Valberedning: Margareta Tuneld