Bojen Styrelse

Från vänster: Ulla L, Anita J, Ann-Christina,  Anita H och Ulla M.
På bilden saknas Vivan L och Kerstin V.

Ordförande
Ulla Lignell  0703-73 77 92, lignellulla73@gmail.com

Vice ordförande
Ulla Martell 0707-36 40 08, ullama9@gmail.com

Sekreterare
Vivan Leino 0703-45 22 95, vivan.leino@icloud.com

Kassör
Ann-Christina Andersson 0702-263 896, bjandersson@hotmail.se 

Webbredaktör, medlemsregistrator
Anita Hogmalm 0708-390 251 anita@hogmalm.com

Körsångsledare
Anita Janevik 0702-444 320, anita.janevik@bredband.net 

Suppleant
Kerstin Vännberg   0705 98 68 24, kerstin.vannberg@telia.com

Klubbmästare
Silva Andersson   0739 72 55 32, silvamargaretaandersson@outlook.com