Styrelse

KAMRATFÖRENINGEN FLOTTANS MÄN GÖTEBORG

Styrelse, funktionärer och kontaktpersoner med mera

Styrelse 2021
1 Ordförande: Lars-Erik (Lasse) Uhlegård, 072-397 21 86, lars-erik@uhlegard.se
2 Ledamot, Vice ordförande: Jan Eric Knutas, 070-672 17 62, jan.eric.knutas@gmail.com
3 Ledamot, Sekreterare: vakant. Uppgiften hanteras t.v. roterande inom styrelsen i avvaktan på ny sekreterare. Valberedningen arbetar med frågan.
4 Ledamot, Kassör: Bo Stenberg, 070-716 03 41, bohstenberg@gmail.com
5 Ledamot, Medlemsregistrator: Sture Magnusson, 031-52 30 52, 073-801 23 80, sturemagnus48@gmail.com
6 Ledamot, Stugfogde: Gunnar Ekblad,0723-29 99 40, gunnar2328927@hotmail.com
7 Ledamot, Ledare sångkören: Leif Andersson, 070-320 63 15,
liffon44@gmail.com
8 Ledamot, 2.e Klubbmästare: Boris Lundqvist, 031-99 27 43, 070-939 06 52, borislundqvist@yahoo.com
9 Ledamot: Krister Jakobsson 070-576 70 92, krister.jakobsson@telia.com
Funktionärer
1 Bibliotekarie: Hans Fredriksson, 031-29 05 18, 070-269 05 18, hans.fredriksson@hotmail.com
2 Klubbmästare: Vakant. Valberedningen letar kandidater.
3 2.e Stugfogde: Kjell Åsberg, 031-29 10 07, 073-207 30 02, kjellgunnar343@gmail.com
4 3.e Stugfogde: Rolf Carlsson, 031-29 39 05, 076-710 27 00, rolfgcarlsson@outlook.com
5 Webmaster: Anders Andersson, 072-720 98 98, aa.anina@outlook.com
6 Biträdande webmaster: Hans Gamborg, 072-328 11 89, hans.g.gamborg@gmail.com
7 Reseansvarig Per-Olof Eriksson, 070-609 23 14, lipoere@hotmail.com
8 Uthyrning: Lars-Erik Uhlegård med flera tills vidare. Se styrelsen.
9 Flaggning: Peder Josefsson, 072-187 70 26, peder.josephson@gmail.com
Reserv flaggning: Carl Sparud, 070-219 46 93, calle@sparud.net
9 Gratulationsansvarig: Lars-Erik Uhlegård. Se styrelsen.
10 Gravskötsel, Britt-Marie Johansson 031-56 33 58, 073-615 53 80
11 Musköteri: Samtliga befattningar vakanta. Valberedningen arbetar med frågan.
Intresserade kontakta valberedningen!
Revisorer 2021
1.e Revisor: Curt Jubrand, 076-030 65 29, curt.jubrand@gmail.com
2.e Revisor: Lars Sandberg, 031-82 70 90, l.h.sandberg@gmail.com
Revisorssuppleant: Vakant tills vidare.
Valberedningen arbetar med frågan.
Valberedning 2021
Sammankallande: Per-Olof Eriksson, se Funktionärer 7 ovan.
Ledamot: Gunnar Ekblad, se Styrelsen 6 ovan.
Ledamot: Boris Lundqvist, se Styrelsen 8 ovan.
Övriga funktionärer
Föreningskaplan Bert Löverdal, 072-731 18 16.
Vice föreningskaplan Pernilla Törnqvist Tapper 0504-141 95, 070-629 06 17, pernillatornqvist@hotmail.com
Veteranstöd anhöriga
Lars-Erik Uhlegård, tills vidare, ny person till befattningen söks.
Valberedningen inkopplad.
Damklubben BOJEN Styrelse 2021
1 Ordförande: Ulla Lignell, 070-373 77 92, lignellulla73@gmail.com
2 Vice ordförande: Ulla Martell, 070-736 40 08, ullama9@gmail.com
3 Sekreterare: Vivan Leino, 0703-45 22 95, vivan.leino@icloud.com
4 Kassör: Ann-Christina Andersson, 070-226 38 96, bjandersson@hotmail.se
5 Webbredaktör och medlemsregistrator: Anita Hogmalm, 070-839 02 51, anita@hogmalm.com
FM Göteborg – Allmänna uppgifter
Postadress: Flottans Män Göteborg, Örlogsvägen 6, 426 71 Västra Frölunda
Besöksadress: Marinstugan Nya Varvet, Örlogsvägen 6, Västra Frölunda
E-post: goteborg@flottansman.se
Hemsida: www.flottansman.se/goteborg
Telefon till stugan: 031-29 07 23
Plusgirokonto: 4 47 48-2
Bankgironummer: Nordea 470–3526; SHB 5628–3435
Organisationsnummer: 857200–4284

Kalendarium

okt
26
ons
2022
15:00 DK BOJEN ONSDAGEN DEN 26 OKTOBER...
DK BOJEN ONSDAGEN DEN 26 OKTOBER...
okt 26 kl. 15:00
Eftersom det finns önskemål om att tidigarelägga våra möten, träffas vi denna gång redan på eftermiddagen. Musikunderhållning. Lätt förtäring pris 75 kr. Bindande anmälan till Silva Andersson, 0739-72 55 32 senast 19 oktober. Tag med[...]
nov
30
ons
2022
18:30 DK BOJEN ONSDAG DEN 30 NOVEMBER ...
DK BOJEN ONSDAG DEN 30 NOVEMBER ...
nov 30 kl. 18:30
Höstsupé med uppvaktning av jubilarer och musikunderhållning. Pris: 150 kr. Bindande anmälan enligt ovan senast 23 oktober. Tag med vinst till lotteriet.
dec
7
ons
2022
15:00 DK BOJEN ONSDAG 7 DECEMBER OBS K...
DK BOJEN ONSDAG 7 DECEMBER OBS K...
dec 7 kl. 15:00
Julmys = lätt jullunch med glögg, skinka och gröt m m. Pris 100 kr Lotteri på medhavda vinster. Bindande anmälan senast 1 december enligt ovan.