Styrelse

 

KAMRATFÖRENINGEN FLOTTANS MÄN GÖTEBORG

Styrelse 2023

1 Ordförande: Lars-Erik (Lasse) Uhlegård, 072-397 21 86, lars-erik@uhlegard.se
2 Vice ordförande: Krister Jakobsson, 070-576 70 92, krister.jakobsson@telia.com
3 1.e Sekreterare:  Johan Leffler 076-747 17 88, johan.leffler@gotareng.se 
4 Kassör: Vakant  
5 Medlemsregistrator, Leif Gyllenhök 070-744 57 44. gyllenhok@hotmail.com 
6 Ledare för Sångkören: Leif Andersson, 070-320 63 15, liffon44@gmail.com
7 Ledamot: Jan Eric Knutas, 070-672 17 62, jan.eric.knutas@gmail.com
8 Klubbmästare: Claes Strömvall, 072-522 54 40, claes.stromvall@live.se
Adjungerade
1 Webmaster: Anders Andersson, 072-720 98 98, aa.anina@outlook.com
2 Programansvarig: Göran Andersson, 070-370 18 88, elg07@telia.com
3 Kassör Bo Stenberg. 070-716 03 41. bohstenberg@gmail.com 
4 Ekonomi Linda Larsson. 076 -343 17 31, lindalarsson878@gmail.com
5 1.e Stugfogde Tore Nyblom 070-629 18 43. tore.nyblom9@gmail.com 

 Funktionärer

 1.Bibliotekarie: Hans Fredrikson, 070-269 05 18, hans.fredriksson@hotmail.com
2 2.e Stugfogde: Kjell Åsberg, 073-207 30 02, kjellgunnar343@gmail.com
3 3.e Stugfogde: Rolf Carlsson, 076-710 27 00, rolfgcarlsson@outlook.com
4 Biträdande Webmaster: Vakant

6 Uthyrning: Vakant sköts t.v. av ordföranden (se Styrelse 1)
7 Flaggning: Peder Josefsson, 072-187 70 26, peder.josephson@gmail.com
8 Flaggning, Reserv: Carl Sparud, 070-219 46 93, calle@sparud.com
9 Gratulationsansvarig: Ordföranden (se Styrelse 1)
10 Gravskötsel, Britt-Marie Johansson, 031-56 33 58, 073-615 53 80.
11 2.e Klubbmästare: Vakant
12 Köksmästare: Tony Almsätter, 073-634 47 37, t.almsätter@gmail.com
13 Musköteri: Förman, Flagg- och fanförare samt hornblåsare. Vakanta.
14. Arkitekt: Hans Utstrand 070-563 50 64 hans.utstrand@gmail.com,
      hans.utstrand@hguarkitekter.se
Revisorer 2023
1.e Revisor: Curt Jubrand, 076-030 65 29, curt.jubrand@gmail.com
2.e revisor: Lars Sandberg, 070-542 53 41, l.h.sandberg@gmail.com
Revisorssuppleant: Vakant
Föreningskaplaner
Emeritus och 1.e kaplan Bert Löverdal 072-731 18 16.
2.e kaplan Pernilla Törnqvist Tapper, 070-629 06 17, pernillatornqvist@hotmail.com3.e kaplan Christopher Asker, 070-436 10 57, christopher.asker@svenskakyrkan.se
Veteranstöd anhöriga
Vakant Upprätthålls av ordföranden t.v. (se Styrelse 1)
Redaktion tidskriften Pejlingar
Ansvarig utgivare. Ordföranden: Lars-Erik Uhlegård (se Styrelse 1).
Redaktör: Ordföranden: Lars-Erik Uhlegård (se Styrelse 1).
Biträdande redaktör: Vakant
Reporter: Vakant
Layout och annonser: Vakant
Redaktionellt stöd: Karl Harry Dahl
Valberedning 2023
Sammankallande: Boris Lundqvist, 070-939 06 52, borislundqvist@yahoo.com
Ledamot: Göran Andersson, 070-370 18 88, elg07@telia.com (se Styrelsen 11)
Ledamot: Kjell Åsberg: 073-207 30 02, kjellgunnar343@gmail.com (se Funk. 2)

Damklubben BOJEN Styrelse 2022
1 Ordförande: Ulla Lignell, 070-373 77 92, lignellulla73@gmail.com
2 Vice ordförande: Ulla Martell, 070-736 40 08, ullama9@gmail.com
3 Sekreterare: Vivan Leino, 0703-45 22 95, vivan.leino@icloud.com
4 Kassör: Ann-Christina Andersson, 070-226 38 96, bjandersson@hotmail.se
5 Webbredaktör och medlemsregistrator: Anita Hogmalm, 070-839 02 51, anita@hogmalm.com
FM Göteborg – Allmänna uppgifter
Postadress: Flottans Män Göteborg, Örlogsvägen 6, 426 71 Västra Frölunda
Besöksadress: Marinstugan Nya Varvet, Örlogsvägen 6, Västra Frölunda
E-post: goteborg@flottansman.se
Hemsida: www.flottansman.se/goteborg
Telefon till stugan: 031-29 07 23
Plusgirokonto: 4 47 48-2
Bankgironummer: Nordea 470–3526; SHB 5628–3435
Organisationsnummer: 857200–4284

Kalendarium

mar
21
tor
2024
18:00 Klubbafton 21 mars Överstelöjtna... @ Marinstugan
Klubbafton 21 mars Överstelöjtna... @ Marinstugan
mar 21 kl. 18:00 – 21:00
Klubbafton 21 mars Överstelöjtnant Peter Lidén @ Marinstugan
Peter Lidén Försvarsattaché   ”Så länge det finns en 12-åring med en smörkniv i Ukraina kommer det att finnas motstånd, på riktigt”! Detta bedömer Överstelöjtnant Peter Lidén, som varit försvarsattaché i Ukraina i flera år.[...]