Styrelse

KAMRATFÖRENINGEN FLOTTANS MÄN GÖTEBORG

Styrelse, funktionärer och kontaktpersoner med mera

Styrelse 2021
1 Ordförande: Lars-Erik (Lasse) Uhlegård, 072-397 21 86, lars-erik@uhlegard.se
2 Ledamot, Vice ordförande: Jan Eric Knutas, 070-672 17 62, jan.eric.knutas@gmail.com
3 Ledamot, Sekreterare: vakant. Uppgiften hanteras t.v. roterande inom styrelsen i avvaktan på ny sekreterare. Valberedningen arbetar med frågan.
4 Ledamot, Kassör: Bo Stenberg, 070-716 03 41, bohstenberg@gmail.com
5 Ledamot, Medlemsregistrator: Sture Magnusson, 031-52 30 52, 073-801 23 80, sturemagnus48@gmail.com
6 Ledamot, Stugfogde: Gunnar Ekblad,0723-29 99 40, gunnar2328927@hotmail.com
7 Ledamot, Ledare sångkören: Leif Andersson, 070-320 63 15,
liffon44@gmail.com
8 Ledamot, 2.e Klubbmästare: Boris Lundqvist, 031-99 27 43, 070-939 06 52, borislundqvist@yahoo.com
9 Ledamot: Krister Jakobsson 070-576 70 92, krister.jakobsson@telia.com
Funktionärer
1 Bibliotekarie: Hans Fredriksson, 031-29 05 18, 070-269 05 18, hans.fredriksson@hotmail.com
2 Klubbmästare: Vakant. Valberedningen letar kandidater.
3 2.e Stugfogde: Kjell Åsberg, 031-29 10 07, 073-207 30 02, kjellgunnar343@gmail.com
4 3.e Stugfogde: Rolf Carlsson, 031-29 39 05, 076-710 27 00, rolfgcarlsson@outlook.com
5 Webmaster: Anders Andersson, 072-720 98 98, aa.anina@outlook.com
6 Biträdande webmaster: Hans Gamborg, 072-328 11 89, hans.g.gamborg@gmail.com
7 Reseansvarig Per-Olof Eriksson, 070-609 23 14, lipoere@hotmail.com
8 Uthyrning: Lars-Erik Uhlegård med flera tills vidare. Se styrelsen.
9 Flaggning: Peder Josefsson, 072-187 70 26, peder.josephson@gmail.com
Reserv flaggning: Carl Sparud, 070-219 46 93, calle@sparud.net
9 Gratulationsansvarig: Lars-Erik Uhlegård. Se styrelsen.
10 Gravskötsel, Britt-Marie Johansson 031-56 33 58, 073-615 53 80
11 Musköteri: Samtliga befattningar vakanta. Valberedningen arbetar med frågan.
Intresserade kontakta valberedningen!
Revisorer 2021
1.e Revisor: Curt Jubrand, 076-030 65 29, curt.jubrand@gmail.com
2.e Revisor: Lars Sandberg, 031-82 70 90, l.h.sandberg@gmail.com
Revisorssuppleant: Vakant tills vidare.
Valberedningen arbetar med frågan.
Valberedning 2021
Sammankallande: Per-Olof Eriksson, se Funktionärer 7 ovan.
Ledamot: Gunnar Ekblad, se Styrelsen 6 ovan.
Ledamot: Boris Lundqvist, se Styrelsen 8 ovan.
Övriga funktionärer
Föreningskaplan Bert Löverdal, 072-731 18 16.
Vice föreningskaplan Pernilla Törnqvist Tapper 0504-141 95, 070-629 06 17, pernillatornqvist@hotmail.com
Veteranstöd anhöriga
Lars-Erik Uhlegård, tills vidare, ny person till befattningen söks.
Valberedningen inkopplad.
Damklubben BOJEN Styrelse 2021
1 Ordförande: Ulla Lignell, 070-373 77 92, lignellulla73@gmail.com
2 Vice ordförande: Ulla Martell, 070-736 40 08, ullama9@gmail.com
3 Sekreterare: Vivan Leino, 0703-45 22 95, vivan.leino@icloud.com
4 Kassör: Ann-Christina Andersson, 070-226 38 96, bjandersson@hotmail.se
5 Webbredaktör och medlemsregistrator: Anita Hogmalm, 070-839 02 51, anita@hogmalm.com
FM Göteborg – Allmänna uppgifter
Postadress: Flottans Män Göteborg, Örlogsvägen 6, 426 71 Västra Frölunda
Besöksadress: Marinstugan Nya Varvet, Örlogsvägen 6, Västra Frölunda
E-post: goteborg@flottansman.se
Hemsida: www.flottansman.se/goteborg
Telefon till stugan: 031-29 07 23
Plusgirokonto: 4 47 48-2
Bankgironummer: Nordea 470–3526; SHB 5628–3435
Organisationsnummer: 857200–4284

Kalendarium

aug
24
ons
2022
11:00 DK BOJEN ONSDAGEN DEN 24 AUGUSTI...
DK BOJEN ONSDAGEN DEN 24 AUGUSTI...
aug 24 kl. 11:00
Vi träffas kl 11.00 på Marinstugans parkering och samåker till Billdals Park. Parken är ett populärt friluftsområde och lättillgänglig för promenader. Silva som känner till trakten kan guida oss och berätta om den vackra byggnaden.[...]
sep
15
tor
2022
12:00 DK BOJEN TORSDAGEN DEN 15 SEPTEM...
DK BOJEN TORSDAGEN DEN 15 SEPTEM...
sep 15 kl. 12:00
Vi startar sånggruppen för höstterminen. Kom med och sjung! Gamla som nya deltagare är välkomna. Anmälan till Anita Janevik Tfn 0702-44 43 20.
sep
28
ons
2022
18:30 DK BOJEN ONSDAGEN DEN 28 SEPTEMB...
DK BOJEN ONSDAGEN DEN 28 SEPTEMB...
sep 28 kl. 18:30
Klubbafton med lätt förtäring. Pris 75 kr Föredrag: Åsa Lilliestam från Sjöfartsmuseet berättar om ”Krogar och busliv i Majorna på 1800-talet”. Bindande anmälan senast 21 september till Silva Andersson 0739-72 55 32. Tag med vinst[...]
okt
26
ons
2022
15:00 DK BOJEN ONSDAGEN DEN 26 OKTOBER...
DK BOJEN ONSDAGEN DEN 26 OKTOBER...
okt 26 kl. 15:00
Eftersom det finns önskemål om att tidigarelägga våra möten, träffas vi denna gång redan på eftermiddagen. Musikunderhållning. Lätt förtäring pris 75 kr. Bindande anmälan till Silva Andersson, 0739-72 55 32 senast 19 oktober. Tag med[...]
nov
30
ons
2022
18:30 DK BOJEN ONSDAG DEN 30 NOVEMBER ...
DK BOJEN ONSDAG DEN 30 NOVEMBER ...
nov 30 kl. 18:30
Höstsupé med uppvaktning av jubilarer och musikunderhållning. Pris: 150 kr. Bindande anmälan enligt ovan senast 23 oktober. Tag med vinst till lotteriet.