Styrelse

 

KAMRATFÖRENINGEN FLOTTANS MÄN GÖTEBORG

Styrelse 2023

1 Ordförande: Lars-Erik (Lasse) Uhlegård, 072-397 21 86, lars-erik@uhlegard.se
2 Vice ordförande: Krister Jakobsson, 070-576 70 92, krister.jakobsson@telia.com
3 1.e Sekreterare:  Johan Leffler 076-747 17 58, johan.leffler@gotareng.se 
4 Kassör: Vakant  
5 Medlemsregistrator, Leif Gyllenhök 070-744 57 44. gyllenhok@hotmail.com 
6 Ledare för Sångkören: Leif Andersson, 070-320 63 15, liffon44@gmail.com
7 Ledamot: Jan Eric Knutas, 070-672 17 62, jan.eric.knutas@gmail.com
8 Klubbmästare: Claes Strömvall, 072-522 54 40, claes.stromvall@live.se
Adjungerade
1 Webmaster: Anders Andersson, 072-720 98 98, aa.anina@outlook.com
2 Programansvarig: Göran Andersson, 070-370 18 88, elg07@telia.com
3 Kassör Bo Stenberg. 070-716 03 41. bohstenberg@gmail.com 
4 Ekonomi Linda Larsson. 076 -343 17 31, lindalarsson878@gmail.com
5 1.e Stugfogde Tore Nyblom 070-629 18 43. tore.nyblom9@gmail.com 

 Funktionärer

 1.Bibliotekarie: Hans Fredrikson, 070-269 05 18, hans.fredriksson@hotmail.com
2 2.e Stugfogde: Kjell Åsberg, 073-207 30 02, kjellgunnar343@gmail.com
3 3.e Stugfogde: Rolf Carlsson, 076-710 27 00, rolfgcarlsson@outlook.com
4 Biträdande Webmaster: Vakant

6 Uthyrning: Vakant sköts t.v. av ordföranden (se Styrelse 1)
7 Flaggning: Peder Josefsson, 072-187 70 26, peder.josephson@gmail.com
8 Flaggning, Reserv: Carl Sparud, 070-219 46 93, calle@sparud.com
9 Gratulationsansvarig: Ordföranden (se Styrelse 1)
10 Gravskötsel, Britt-Marie Johansson, 031-56 33 58, 073-615 53 80.
11 2.e Klubbmästare: Vakant
12 Köksmästare: Tony Almsätter, 073-634 47 37, t.almsätter@gmail.com
13 Musköteri: Förman, Flagg- och fanförare samt hornblåsare. Vakanta.
14. Arkitekt: Hans Utstrand 070-563 50 64 hans.utstrand@gmail.com,
      hans.utstrand@hguarkitekter.se
Revisorer 2023
1.e Revisor: Curt Jubrand, 076-030 65 29, curt.jubrand@gmail.com
2.e revisor: Lars Sandberg, 070-542 53 41, l.h.sandberg@gmail.com
Revisorssuppleant: Vakant
Föreningskaplaner
Emeritus och 1.e kaplan Bert Löverdal 072-731 18 16.
2.e kaplan Pernilla Törnqvist Tapper, 070-629 06 17, pernillatornqvist@hotmail.com3.e kaplan Christopher Asker, 070-436 10 57, christopher.asker@svenskakyrkan.se
Veteranstöd anhöriga
Vakant Upprätthålls av ordföranden t.v. (se Styrelse 1)
Redaktion tidskriften Pejlingar
Ansvarig utgivare. Ordföranden: Lars-Erik Uhlegård (se Styrelse 1).
Redaktör: Ordföranden: Lars-Erik Uhlegård (se Styrelse 1).
Biträdande redaktör: Vakant
Reporter: Vakant
Layout och annonser: Vakant
Redaktionellt stöd: Karl Harry Dahl
Valberedning 2023
Sammankallande: Boris Lundqvist, 070-939 06 52, borislundqvist@yahoo.com
Ledamot: Göran Andersson, 070-370 18 88, elg07@telia.com (se Styrelsen 11)
Ledamot: Kjell Åsberg: 073-207 30 02, kjellgunnar343@gmail.com (se Funk. 2)

Damklubben BOJEN Styrelse 2022
1 Ordförande: Ulla Lignell, 070-373 77 92, lignellulla73@gmail.com
2 Vice ordförande: Ulla Martell, 070-736 40 08, ullama9@gmail.com
3 Sekreterare: Vivan Leino, 0703-45 22 95, vivan.leino@icloud.com
4 Kassör: Ann-Christina Andersson, 070-226 38 96, bjandersson@hotmail.se
5 Webbredaktör och medlemsregistrator: Anita Hogmalm, 070-839 02 51, anita@hogmalm.com
FM Göteborg – Allmänna uppgifter
Postadress: Flottans Män Göteborg, Örlogsvägen 6, 426 71 Västra Frölunda
Besöksadress: Marinstugan Nya Varvet, Örlogsvägen 6, Västra Frölunda
E-post: goteborg@flottansman.se
Hemsida: www.flottansman.se/goteborg
Telefon till stugan: 031-29 07 23
Plusgirokonto: 4 47 48-2
Bankgironummer: Nordea 470–3526; SHB 5628–3435
Organisationsnummer: 857200–4284

Kalendarium

sep
28
tor
2023
18:00 Klubbafton i flygets tecken @ Marinstugan
Klubbafton i flygets tecken @ Marinstugan
sep 28 kl. 18:00 – 21:00
Klubbafton i flygets tecken @ Marinstugan
  PG som TopGun! Klubbafton Den 28,e September har vi nöjet att lyssna på föredrag av vår kamrat och medlem PG Hogbäck PG kommer att tala om episoder ur sin över fyrtioåriga karriär i Flygvapnet.[...]