Flottans Män Göteborg 

  


 Viktig information!

 På grund av det fortsatta Corona Covid 19 läget har styrelsen beslutat att inställa även klubbafton den 24       september och erfterhand på kommande styrelsemöten, ta ställning till kommande klubbaftnar under   hösten. 

 Alla fördedragshållare är kontaktade och har full förståelse för det uppkomna läget och har sagt sig villiga att  genomföra sitt föredrag i Marinstugan vid ett senare tillfälle.

Inställt

                       FM Klubbafton Torsdag den 24 sep kl 18.00

Föredragshållare,Ordförande i FM Varberg Karl Henrik Weddig.
Kåserar under ämnet: Svenskt kustförsvar under kalla kriget.

 

                                        Karl-Henrik Weddig. 
Reservofficer/kapten inom Marinen och medlem i Flottans Män, numera pensionär och ordförande i Flottans Män i Varberg. 

Karl Henrik (KH) ryckte år 1967 in som officersaspirant på Kungliga Älvsborgs Kustartilleriregemente, KA4 i Göteborg.
Blev fänrik 1970, Löjtnant och reservofficer 1972 vid KA 2 i Karlskrona. 
1972 tog han en Filkand examen vid Lunds Universitet. 1972-1980 Var K-H Eldledare på Kustartilleribataljonen i Skåne.

Mellan 1980-1981tjänstgjorde K-H  i FN-tjänst i mellanöstern. 
1981-99 chef för sektion 1 vid Spärrbataljon Karlshamn.

Mellan 1986-2012 Business Controller på Vattenfall, Ringhals. 
1992-9193 FN-tjänst Kashmir. 
Numera är K-H pensionär.  

 


 

Inställt!

2020 Riksårsmöte uppskjutet!

På grund av det rådande smittskyddsläget har Förbundsstyrelsen i
samråd med rederiet beslutat att inställa även det framskjutna riksårsmötet
som var planerat till den 6 september i år! 

Riksförbundet återkommer när och hur bokning till ett eventuellt kommande riksårsmöte som kan komma genomföras i framtiden.

Örjan Sterner
Riksförbundsordförande
Flottans Män Stockholm
Teatergatan 3 111 48 Stockholm    

 


 

 

Coronaviruset (COVID-19)
Har nu även påverkat Flottans män Göteborg.
Med tanke på den åldersgrupp som de flesta FM medlemmar befinner
sig i, så tillhör vi automatiskt den mest utsatta riskgruppen.

Därför har man från styrelsens sida beslutat att ställa in kommande
verksamheter såsom söndagar,  onsdagar. Även höstens klubbaftnar 
ligger i farozonen!


Styrelsen kommer att via hemsidan meddela,
när vi är tillbaka till ordinarie tider.

 


 

 

 

Stena Line, Flottans män Göteborg's huvudsponsor!
Om du själv vill åka med Stena Line!
www.stenaline.se

 Klicka på Länken ovan, så kommer du direkt
till Stena Line's bokning. 


 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuellt

Kalendarium

    Aktuellt i regionen

    Aktuellt från förbundet