Flottans Män Göteborg 

  


 

2020 Riksårsmöte uppskjutet!

På grund av det rådande smittskyddsläget har Förbundsstyrelsen i
samråd med rederiet beslutat att senarelägga riksårsmötet
till den 30 augusti.
Bokningar kan utan hinder göras på de anmälningsformulär som finns på förbundets hemsida eller i tidskriftens anmälningsblankett.

Ny senaste anmälningsdag för riksårsmötet är den 7 juli 2020. 

 Örjan Sterner
Riksförbundsordförande
Flottans Män Stockholm
Teatergatan 3 111 48 Stockholm    

 


 

 

Coronaviruset (COVID-19)
Har nu även påverkat Flottans män Göteborg.
Med tanke på den åldersgrupp som de flesta FM medlemmar befinner
sig i, så tillhör vi automatiskt den mest utsatta riskgruppen.

Därför har man från styrelsens sida beslutat att ställa in kommande
verksamheter såsom söndagar,  onsdagar, klubbaftnar samt
medlemsmötet den 22/3. 

Styrelsen kommer att via hemsidan meddela,
när vi är tillbaka till ordinarie tider.

 Saxad sida från "Pejlingar"!

 


 

FM GÖTEBORG ÅRSMÖTE LÖRDAGEN 7 MARS 2020!

Ny styrelse för 2020!
Bild kommer efter Corona!

FLOTTANS MÄN GÖTEBORG 2020 STYRELSE, FUNKTIONER och FUNKTIONÄRERER Styrelse 1.      1. Ordförande Lars-Erik (Lasse) Uhlegård,                      
    072-397 21 86, lars-erik@uhlegard.se 2.                                     
2. Vice ordförande Jan Eric Knutas,                     
    070-672 17 62, jan.eric.knutas@tele2.se 3.                  
3. Sekreterare Bo Stenberg, 070-716 03 41, bohstenberg@gmail.com 
                     
4. Kassör Leif Lindenhag, 073-934 07 68 leif.lindenhag@gmail.com 

5. Medlemsregister Sture Magnusson,                      
   031-52 30 52, 073-801 23 80, sture.magnusson@comhem.se
6 .Stugfogde Gunnar Ekbladh,                      
   0723-29 99 40, gunnar2328927@hotmail.com.
7. Sångkören Leif Andersson,                      
   070-320 63 15, liffon44@gmail.com
8. 2.e Klubbmästare Boris Lundqvist,                      
   031-99 27 43, 070-939 06 52, borislundqvist@yahoo.com
9. Ledamot Krister Jakobsson                      
   070-576 70 92, krister.jakobsson@telia.com
10. Redaktör Pejlingar Karl Harry Dahl, Adjungerad                      
     070-691 32 42, harry.dahl@telia.com
Funktionärer
1. Bibliotekarie Hans Fredriksson, 2-29 5 18,
    070-269 05 18,hans.fredriksson@hotmail.com
2  Klubbmästare Carlaxel Benholm,                      
    070-569 34 37, ingela.benholm@telia.com
3.  2.e Stugfogde Kjell Åsberg,                      
    031-29 10 07, 073-207 30 02, kjellgunnar343@gmail.com
4.  3.e Stugfogde Rolf Carlsson,                      
    031-29 39 05, 076-710 27 00, rolfgcarlsson@outlook.com
5. Webmaster Anders Andersson,                      
    072-720 98 98, aa.anina@outlook.com
6. Bitr. Webmaster Hans Gamborg,                      
   072-328 11 89, hans.g.gamborg@gmail.com
7. Reseansvarig Per-Olof Eriksson,                      
    070-609 23 14, lipoere@tele2.se
8. Uthyrning Lars-Erik Uhlegård med flera, tills vidare, se ovan Valberedningen inkopplad
9. Flaggning Carl Sparud, Till 220-06-30 Valberedningen inkopplad                      
    070-219 46 93, calle@sparud.net
10. Gratulationsansvarig, Tillsättning pågår Löses inom styrelsen
11. Gravskötsel P-O Eriksson och K Åsberg, se ovan Valberedningen inkopplad
12  Musköteri Samtliga befattningar vakanta. Valberedningen arbetar med frågan  
Revisorer
Revisor Curt Jubrand,                      
076-030 65 29, curt.jubrand@telia.com
Lars Sandberg,                      
031-82 70 90, l.h.sandberg@gmail.com
Revisorssuppleant Vakant tills vidare Valberedningen inkopplad
Valberedning Sammankallande Per-Olof Eriksson, se ovan.
Ledamot Hans Nilsson,
070-23 33 83, hans.nilsson36@hotmail.com
Ledamot Boris Lundqvist, se ovan.
Övriga funktionärer
Föreningskaplan Bert Löverdal,
072-731 18 16
Vice föreningskaplan Pernilla Törnqvist Tapper
0504-141 95, 070-629 06 17, pernillatornqvist@hotmail.com
Veteranstöd anhöriga
Lars-Erik Uhlegård, tills vidare, ny person till befattningen söks Valberedningen inkopplad
Damklubben BOJEN
Ordförande Ulla Lignell, 070-373 77 92, lignellulla73@gmail.com
Vice ordförande Ulla Martell, 070- 736 40 08, ullama9@gmail.com
Sekreterare Inger Ljungqvist 076-610 40 24, grundsund@live.se
Webbredaktör, medlemsregistrator, Anita Hogmalm, 070-839 02 51, anita@hogmalm.com
Adress, E-post, Hemsida och Telefonnummer med mera Adress:
Flottans Män Göteborg Marinstugan Nya Varvet, Örlogsvägen 6, 426 71 Västra Frölunda,
E-post: goteborg@flottansman.se,
Hemsida: www.flottansman.se/goteborg
Telefon till stugan: 031-29 07 23.
Plusgirokonto: 4 47 48-2
Bankgironummer: 470–3526
Organisationsnummer: 857200–4284

 

 


 

 

Stena Line, Flottans män Göteborg's huvudsponsor!
Om du själv vill åka med Stena Line!
www.stenaline.se

 Klicka på Länken ovan, så kommer du direkt
till Stena Line's bokning. 


 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuellt

Kalendarium

    Aktuellt i regionen

    Aktuellt från förbundet