Välkommen till Flottans Män Haninge

Berga Slott

På initiativ av f.d. CBÖS, Göte Blom och dåvarande CBÖS, Cay Holmberg, bildades vid riksårsmötet på Berga Örlogsskolor 1987 lokalföreningen i Haninge med säte på BÖS, genom ”avknoppning” från huvudföreningen i Stockholm. En interimsstyrelse arbetade fram förslag till stadgar och handlingsprogram. Ifrån huvudföreningen erhölls ett under-lag på presumtiva medlemmar av de som var medlemmar i huvudföreningen och bosatta i Haningeområdet. Dessa tillställdes stadgeförslaget och kallades till ett konstituerande möte på BÖS den 9 december 1987, varvid stadgarna antogs och en styrelse valdes.

Det var ett 70-tal som hörsammade kallelsen och infann sig till mötet. Ordförande blev, för BÖS, välkände Ture Olsson. Avsikten med bildandet av lokalföreningen i Haninge var att få en lokalförening med nära anknytning till den aktiva flottans skolor och fartygsförband. För att förverkliga stadgarnas syften arrangerade FM i Haninge studiebesök till kustflottans fartyg, BÖS skolor, hkpdiv och örlogsbasen. I dag finns det inte så många fartyg att besöka, inte heller någon hkpdiv eller BÖS skolor, Men vi lutar oss mot 4:e sjöstridsflottiljen som vi har ett samarbete med och hoppas på att i framtiden få göra fartygsbesök på dess fartyg. FM i Haninge har idag 177 medlemmar och lokaler, som 4.e sjöstrid tillhandahåller, i byggnad Magne. Ordförande genom åren har varit, 1987-1999 Ture Olsson, 1999-2007 Kent Meland  er, 2007-2009 Christer Widgren 2009-2019 Lars Engvall nuv.

Ordförande

Bernt Nordmark

Aktuellt

Kalendarium

    Aktuellt i regionen

    Aktuellt från förbundet