Välkommen till Flottans Män Västerås! 

Flottans Män inbjöds den 22 augusti till visning av korvetten HMS Helsingborg, som låg  förtöjd vid Stadsgårdskajen. Örlogskaptenen, Anders Persson, tillika sekond ombord,hälsade oss välkomna och efter presentation av fartyget  och dess kapacitet och betydelse för Sveriges sjöförsvar, gjordes en rundvandring i fartyget. Bilden visar medlemmar från FM Norrtälje och Västerås, samt sekonden Anders Persson. 

                                      Korvetten HMS Helsingborg (K32)

                   Systerfartyget HMS Härnösand (K 33) på väg in i Kielkanalen juni 2010  

 

Aktuellt

Kalendarium

    Aktuellt i regionen

    Aktuellt från förbundet