Välkommen till Flottans Män Västerås!     Flottans Män inbjöds den 22 augusti till visning av korvetten HMS Helsingborg, som låg förtöjd vid Stadsgårdskajen. Örlogskaptenen, Anders Persson, tillika sekond ombord, hälsade oss välkomna och efter presentation av fartyget och dess kapacitet och betydelse för Sveriges sjöförsvar, gjordes en rundvandring i fartyget. Bilden visar medlemmar från FM Norrtälje och Västerås, samt sekonden Anders Persson. 

Nedan Korvetten HMS Helsingborg (K32)

 

 Nedan systerfartyget HMS Härnosand (K 33) på väg in i Kielkanalen juni 2010

 

 

 

Aktuellt

Kalendarium

    Aktuellt i regionen

    Aktuellt från förbundet