Välkommen till Flottans Män Västerås!     Flottans Män inbjöds den 22 augusti till visning av HMS Helsingborg, som låg förtöjd vid Stadsgårdskajen. Örlogskaptenen, tillika sekond ombord, hälsade oss välkomna och efter presentation av fartyget och dess kapacitet och betydelse för Sveriges sjöförsvar, gjordes en rundvandring i fartyget. Bilden visar medlemmar från FM Norrtälje och Västerås, samt sekonden Anders Persson. 

Nedan bild av Korvetten HMS Helsingborg (K32)

 

                     

 

 

 

Aktuellt

Kalendarium

    Aktuellt i regionen

    Aktuellt från förbundet