Välkommen till Flottans män Kalmarsund!

 

Flottans Män är föreningen för alla som har intresse för Flottan och vill vara med i kamratskapet kring Flottan. För att bli medlem fordras att du antingen har tjänstgjort i Marinen tidigare eller fortfarande är i tjänst, antingen som värnpliktig eller anställd. Medlemskap i lokalförening kan därutöver efter särskild prövning av dess styrelse vinnas av svensk medborgare med stort och aktivt intresse för Flottan och föreningens ändamål. Menig eller officer, man eller kvinna har ingen betydelse - alla är lika välkomna. 
 

Aktuellt

Kalendarium

    Aktuellt i regionen

    Aktuellt från förbundet