Styrelse

Ordförande:                            Roland Stengård

Sekreterare:                            Ulf Wikström

Kassör:                                     Vakant

Ledamöter:                             Conny Gunnarsson, Johan Sonesson.

 

Revisor:                                     Max Albin

 

Valberedning:                          Rolf Halle (Ordf.), Lars-Eric Ericsson