SÄLAR I MARINENS TJÄNST

SÄLAR I MARINENS TJÄNST

Vår käre kollega Christer Warfinge från Västerviks Flottans män höll ett förtrollande föredrag om hur flottan under 1940-tal försökte få sälar att tjänstgöra, med varierande framgång, för kung och fosterland.

Yamato världens största slagskepp.

Onsdagen den 13 september höll  sekr Ulf Wikström ett fängslande och intressant föredrag om världens största slagskepp Yamato. Ett stort antal, dryga trettiotalet, satt trollbundna när Ulf berättade om fartyget alltifrån varvet, bestyckning, pansar, mm till den...