Calmarenyckel och Sjövärnskåren

24 maj, 2024

En ljummen majkväll, nämligen onsdagen den 15 maj, bjöds dryga 20-talet intresserade medlemmar på inte mindre än två föreläsningar.

Åke Fagelberg presenterade sin bok om Kalmarnyckel, ”Den glömda resan”. Intressant historia som fallit lite i glömska. Åke får kanske tillfälle att återkomma.

Anders Svensson redogjorde för Sjövärnskåren och i synnerhet för Sjövärnskåren i Kalmar.

I sedvanlig ordning avslutades mötet med goda mackor och kaffe, information och allmän trevnad.

Senaste nyheterna

Flottans mäns tillkomst och Natos organisation

    Onsdagen den 10 april var det medlemsmöte med ett digert program. Göran Lövgren och Ingemar Elofsson berättade om FM:s tillkomst med Stockholms-klubben 1935. Året efter ville man bilda en förening i Karlskrona, men Holmamiralen tyckte inte det behövdes…...

läs mer

Flyget och flyvapnet nu och då.

Onsdagen den 13 mars höll Sven Scheiderbauer, F10 Ängelholm, ett fängslande föredrag om såväl hur konsten att flyga utvecklats som vårt eget flygvapen gjort likaledes. Efter skaffning, sedvanliga goda mackor med kaffe, vidtog ett välbesökt årsmöte som avlöpte...

läs mer