Flyget och flyvapnet nu och då.

18 mars, 2024

Onsdagen den 13 mars höll Sven Scheiderbauer, F10 Ängelholm, ett fängslande föredrag om såväl hur konsten att

flyga utvecklats som vårt eget flygvapen gjort likaledes.

Efter skaffning, sedvanliga goda mackor med kaffe, vidtog ett välbesökt årsmöte som avlöpte väl.

Senaste nyheterna

Flottans mäns tillkomst och Natos organisation

    Onsdagen den 10 april var det medlemsmöte med ett digert program. Göran Lövgren och Ingemar Elofsson berättade om FM:s tillkomst med Stockholms-klubben 1935. Året efter ville man bilda en förening i Karlskrona, men Holmamiralen tyckte inte det behövdes…...

läs mer

Konspirationsteorier

Vår käre sekreterare Ulf Wikström höll onsdagen den 6 december ett rafflande föredrag om en rad olika konspirationsteorier.  

läs mer