Arla ostklassiker

Kanske inte det mest navala ämnet, ost från komjölk. Lite om hur ost blir till samt avsmakning av de goda ostklassikerna Grevé, Präst, Herrgård samt Svecia i olika mognadsåldrar.

SÄLAR I MARINENS TJÄNST

SÄLAR I MARINENS TJÄNST

Vår käre kollega Christer Warfinge från Västerviks Flottans män höll ett förtrollande föredrag om hur flottan under 1940-tal försökte få sälar att tjänstgöra, med varierande framgång, för kung och fosterland.