Kamratföreningen Flottans Män

Flottans Män är föreningen för alla som har intresse för Flottan och vill vara med i kamratskapet kring Flottan.
Vi är ca 3500 medlemmar fördelade på 25 lokalföreningar. För att bli medlem fordras att du antingen har tjänstgjort i Marinen tidigare eller fortfarande är i tjänst, antingen som värnpliktig eller anställd. Medlemskap i lokalförening kan därutöver efter särskild prövning av dess styrelse vinnas av svensk medborgare med stort och aktivt intresse för Flottan och föreningens ändamål.

Menig eller officer, man eller kvinna har ingen betydelse
- alla är lika välkomna.

Stora Tratten - Föreningens sommarö i Stockholms skärgård

Vår tidskrift

Klicka på bilden för att
ladda hem det senaste numret

Aktuellt

Kalendarium