Välkommen till Flottans Män Nynäshamn!   

Vi i Nynäshamns Flottans Män anstränger oss att ha en ständigt uppdaterad hemsida med aktuella nyheter och påminnelser om kommande aktiviteter. Hemsidan skall vara en källa för såväl våra medlemmar som för allmänheten som är intresserade av vår verksamhet.

Under flikarna överst så kan ni läsa om föreningens verksamhet i stort, styrelsens sammansättning och våra kontaktpersoner. Under en flik finns en enkel medlemsansökan som vi hoppas att de som är intresserade av medlemskap använder.

Vi har ett bildgalleri som är tillgängligt för allmänheten och som visar en hel del trevliga bilder från våra olika aktiviteter.

Vår medlemstidning Skepp Ohoj finns att klicka fram som PDF-filer. Tidningen innehåller alltid en hel del intressanta marina artiklar och även referat från våra aktiviteter.

En sida beskriver  vår klubbstuga ute på Muskö och den stugan är alltid tillgänglig för våra medlemmar.

 Här lägger vi in noteringar om senaste nytt som är inlagt på hemsidan;

 Inlagt datum    Ämne                                                                             Flik

2017-11-15            Byte av bank                                                                    Aktuellt

2018-01-12            Preliminärt program 2018                                                  Aktiviteter

2018-02-04            Kryssning till Åland 20 - 21 febr                                          Aktiviteter

2018-02-07            Årsmöte med Årsfest den 24 febr på Balder                          Aktiviteter

2018-02-07            Årets första Skepp Ohoj nr 1/18 inlagd nu                            Skepp Ohoj

2018-02-19            C4.sjöstridsflj veckobrev 806 och 807 inlagt nu                     Kontakter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vår Hemsida är nu uppdaterad  (7192 2018)
- Våra medlemmar - som vill hålla sig aktuella - bör följa upp Hemsidan minst en gång/vecka

Flottans Män Nynäshamn
c/o Kjell Johansen                                                                                                          Plusgiro
Båtsmansvägen 13                                Mobil     0706 413 553                                            28 21 05-6
149 31 Nynäshamn                              E-post;  kjelljohansen756@gmail.com            Org.nr Nynäshamns kommun
                                                                                                                                          80 24 10-47 40             

Aktuellt

Kalendarium

    Aktuellt i regionen

    Aktuellt från förbundet