Klubbstugan

Vår klubbstuga på Muskö ligger centralt i en historisk marin miljö som binder oss till den gamla Örlogsbasen. I stugan har vi samlat material som påminner oss om gamla tider liksom de gåvor vi får och har fått när vi har arrangerat riksårsmöten eller konferenser. Allt för att känna att vi vistas i en marin miljö och att vi vill bevara ting ifrån marinen och flottan.

Till vår stuga är alla medlemmar välkomna när som helst, antingen till våra gemensamma aktiviteter eller om man vill anordna egen aktivitet, så går det också bra.

Alla våra styrelsemöten genomför vi i stugan. Vi samlas också till fest eller femkamp, för att inte glömma alla grilldagar som vi brukar starta med några timmars underhåll av stugan för att få en härlig matlust.

Stugan i fest och vardag

 Besökare till vår Marinstuga

Larmsystem från Securitas är installerat i Marinstugan.
Dygnet runt sker övervakning i stugan kombinerad med kameraövervakning till Securitas central. Securitas Patrol gör regelbundna och oregelbundna bevakningsturer.

Detta innebär ändrade rutiner för våra medlemmar som vill besöka stugan.

Följande gäller:
Kontakta någon i styrelsen för att få nyckel och instruktioner hur att sköta larmets av- och påstängning.

Men stugan har också en historia

Den börjar redan på 40-talet i förra seklet med att en familj bestämde sig för att här vill vi bygga och bo. Stugan uppfördes med en litet källarutrymme avsett för värmepanna och är kopplad till en murstock som på våningsplanet tillät en öppen spis och i köket en vedspis men som redan från början ersattes med en elspis. Stugan rymmer 3 rum och kök och toalett. Rummen är inte så stora men räcker gott till.

Men under 40-talet, mitt under brinnande krig, planerades för en marinbas insprängd i berg och beslutet blev Musköanläggningen. Byggnationen påbörjades under 50-talet och invigdes 1969. Det dåvarande försvaret ville ha stora skyddsområden kring anläggningen och därför löstes en mängd fastigheter in, ofta till vad som idag kan tyckas vara alltför låga priser. Familjen fick flytta och stugan blev övernattningsbostad eller reservlogement i olika omgångar. När vi 1995 började undersöka om vi kunde få disponera stugan som Marinstuga för FM i Nynäshamn var den mycket nedgången och stod inför rivningshot. Den hade under några år varit övernattningsbostad för vaktpersonal men vakten ville inte bo där och man lämnade den åt sitt öde, lät rörledningar och radiatorer frysa sönder och stugan fick förfalla. Vi fick en överenskommelse med dåvarande fortilfikationsverket att om vi stod för bevarande och underhåll fick vi disponera byggnaden. Så har vi gjort och vi har lagt ner ett stort arbete på att få den i skick och att underhålla byggnaden.

En händelse som är värd att notera är att en dag när dåvarande vice ordföranden kom ut vandrade 2 damer omkring och inspekterade huset. På frågan varför, visade det sig att det var döttrarna i familjen från 40-talet, numera bosatta på Värmdö, som tagit sig ut till Muskö för att återse sitt barndomshem.

Det finns mycket mer att berätta och vi kanske återkommer. Vad som är viktigt för oss är att vi får vara kvar och vi gör vårt bästa för att huset skall vara i gott skick. Inom landet och på alla platser där det finns en lokalförening finns en Marinlokal eller Marinstuga som Kommunen eller Försvarsmakten välvilligt ställt till förfogande för Flottans Män.

Marinstugan idag

Fr o m 2021 har vi fått en ny stugfogde, Björn Wideberg, som nu har tagit över som stugfogde efter förre Björn Asplund. Björn A gjorde under sin tid som stugfogde ett gediget arbete med renovering såväl på fasader utomhus som inne i rummen.

Björn A demonterade alla gamla vattenradiatorer. Det visade sig vara ett bra beslut att lämna de gamla järnelementen till förmån för nyinstallerade elradiatorer. De gamla elementen med rör var fulla med rostavlagringar. Inte att undra på att systemet var omöjligt att få igång till vintern.

Nuvarande Björn W med direktiv från vår designgrupp har genomfört lite ommöbleringar och försöker få till en liten sittgrupp ute i stora rummet så att det blir trevligt att kunna sitta tillsammans och ta en fika då och då. Och varför inte låta sotaren undersöka om vi kan elda i stora eldstaden? Vi får se till vintern om vi har råd med det.

Nu är värmekablar inkopplade på inkommande vattenrör under stugan så nu har vi tillgång till vatten även under den kalla vintern.

Välkomna ut till Marinstugan – det blir bara trevligare och trevligare där ute på Muskö.