Om föreningen

alföreningen i Nynäshamn välkomnar nya medlemmar som uppfyller kraven att antingen ha tjänstgjort i Marinen tidigare, som värnpliktig eller anställd, civilanställd eller fortfarande är i tjänst. Medlemskap kan därutöver efter särskild prövning av vår styrelse vinnas av svensk medborgare med stort och aktivt intresse för Flottan och föreningens ändamål.                                                                                                

Menig eller officer, man eller kvinna har ingen betydelse – alla är lika välkomna.
Vår klubbstuga ligger vackert i den hetaste av alla marina miljöer – Musköbasen. Musköbasen är nu kanske ännu hetare då Marinledningen har flyttat in på basen. Närmaste granne är Guldbodavakten, porten in till Musköbasen.
Från fönstren i stora rummet och på altanen därutanför kan man, med en kopp kaffe i handen, följa aktiviteterna på fjärden från första parkett. Musköbasen är fortfarande i full aktivitet.
I stugan förekommer, förutom styrelsemöten, olika aktiviteter som t.ex vår- och höstfester och även andra sammankomster som medlemmarna själva hanterar. Efter anmälan till stugfogden får även stugan användas av medlemmarna för övernattning.
Lokalföreningen i Nynäshamn har en del utbyte med de andra lokalföreningarna inom region mitt, dvs Stockholm, Norrtälje, Norrköping, Gotland, Västerås, Södertälje och Haninge. Varje sommar så anordnas mellan föreningarna en lekfull femkamp, en uppskattad och trevlig aktivitet där både fysisk, mental och intellektuell styrka kan komma att sättas på prov. Nynäshamn FM tog faktiskt hem årets vandringspris 2011, 2016, 2021 och 2022!
Som exempel på andra aktiviteter kan nämnas besök på örlogs-och handelsfartyg, utflykter till intressanta platser, firande av Lillejul, en soppkväll sista torsdagen varje månad där vi äter gott och umgås i glada kamraters lag samt likaså bowling varje fredag i Nynäshamn Bowlinglokal. Naturligtvis är alla medlemmarnas damer välkomna på våra aktiviteter. Vi har även ett antal damer med som medlemmar i vår förening.
Vår strävan är också att försöka hålla medlemmarna uppdaterade med vad som händer inom Marinen och inom vår förening. I ett litet medlemsblad, ”Ohoj”, som kommer ut fyra gånger om året informerar vi om kommande aktiviteter i föreningen och rapporterar lite om vad som händer i övriga marina sammanhang. Ett antal intressanta artiklar om marin verksamhet idag och förr finns alltid med bladet.                                                                                                                                        
Tidningen kan laddas ner under fliken ”Ohoj”                                                                                           
Den största informationskällan är naturligtvis vår hemsida.
Om du tror att detta kan vara något som Du kan tycka vara intressant för Din del, tveka då inte att ansluta dig till oss. Gå bara in på anmälningsfliken ”Bli medlem” eller kontakta någon av oss i styrelsen. Vi kommer med glädje att hälsa Dig välkommen i kamratgänget.