Välkommen till Flottans män Karlsham

Denna höst har vi fått information om ambuansvården i Blekinge, vi har besökt Planetariumet i Karlkrona samt haft föredrag om A26, den nya ubåten som byggs i Karlskrona.

Julbord den 11 december
Vi träffas kl 18.00, Lucia med tärnor kommer kl 19.00 och därefter äter vi julbord tillsammans.
Anmälan görs till Sewe på 070 6256092 eller sewe@sewe.se senast den 8 december
Du/ni kommer väl?
Pris: 200 kr per kuvert

Varmt välkommna
Sewe

   

 

 

 

 

Aktuellt

Kalendarium

    Aktuellt i regionen

    Aktuellt från förbundet