Välkommen till Flottans män i Växjö!

 

På hösten 1947 annonserades det i Växjös tre dagstidningar om medlemmar till en förening med namnet Flottans Män. Flottans Män i Växjö bildades 6 oktober 1947 och då hölls också det första sammanträdet då det bland annat beslutades att föreningen skulle ansluta sig till Riksföreningen. Vidare beslöts att tilltalsnamnet medlemmarna emellan skulle vara "Du".

Vi är en förening för alla som har intresse för Flottan och vill vara med i kamratskapet kring Flottan. I Sverige är vi 4 000 medlemmar i 26 lokalföreningar. För att bli medlem fordras att du antingen har tjänstgjort i Marinen eller fortfarande är i tjänst, antingen som värnpliktig eller anställd. Menig eller officer, man eller kvinna, ung eller gammal, har ingen betydelse, alla är lika välkomna.

Vi tillträdde vårt föreningshus Marinstugan på Telestadsgatan på Söder i Växjö 2001. Där träffas vi första tisdagen i månaden kl. 18.00 och därutöver har vi många olika aktiviteter då också respektive är välkomna.

Som medlem får du föreningens tidskrift FLOTTANS MÄN som ges ut fyra gånger om året. Där kan du läsa om vad som händer i lokalavdelningarna och läsa intressanta artiklar om Flottan förr och nu. Du kan även hyra stuga på Föreningens semesterö Stora Tratten under sommaren för en låg kostnad. 

Växjö-föreningens ordförandeklubba och platta är tillverkad av svartek från 70-kanonersskeppet Småland som byggdes i Stockholm 1679. Det deltog i slaget mot Danmark vid Møn 1710 och vid Femarn 1715. Skeppet sänktes i nuvarande örlogshamnen i Karlskrona 1730. Virket bärgades 1916 i samband med uppröjning i hamnen. Klubban och plattan är tillverkade av f. mariningenjören Kurt Björnbäck, Karlskrona, 1979.

                                              


           

         

   
                         
             
            
              
           
 
           
         
                
                  

 

Aktuellt

Kalendarium

    Aktuellt i regionen

    Aktuellt från förbundet