Riksföreningen Flottans Män

H M Konung Carl XVI Gustaf har accepterat att vara Riksförbundets höge beskyddare

Kommendörkapten Göran Wahlström
tog initiativet till bildandet av föreningen

Kamratföreningen Flottans Män bildades 1935 av en samling entusiaster som med dåtidens språkbruk formulerade föreningens ändamål på följande vis:

“Att utgöra en föreningslänk mellan i tjänst varande och före detta fast anställda och värnpliktiga vid flottan, vårda vapnets traditioner och möjlig göra ett närmare följande av dess utveckling, befordra gott kamratskap genom fri och otvungen samvaro på gemensamma minnens grundval samt befrämja utbyggandet av sådan verksamhet som kan vara av gemensamt intresse för föreningsmedlemmarna”

Flottans Män är en opolitisk kamratförening för alla som har intresse för Flottan och vill vara med i kamratskapet kring Flottan. För att bli medlem fordras att du tjänstgör eller har tjänstgjort i Marinen, antingen som värnpliktig eller anställd, menig eller befäl, man eller kvinna har ingen betydelse – alla som fyller kraven för medlemskap är lika välkomna.

Medlemskap i lokalförening kan efter särskild prövning av dess styrelse, vinnas av svensk medborgare med stort intresse för Flottan Mäns ändamål.

Riksförbundets ändamål är att:

  • verka för gemenskap och sammanhållning inom Flottan
  • främja kamratskapet
  • inom riksföreningen och genom samhällskontakter i övrigt sprida kännedom om Flottans uppgifter, verksamhet och utveckling inom ramen för totalförsvaret
  • vårda Flottans traditioner
  • genom sin försvarsfrämjande verksamhet och öppenhet beträffande medlemskap vara en ideell riksförening med allmännyttigt ändamål
  • utge tidskriften FLOTTANS MÄN som ett sammanhållande och informerande organ för medlemmarna

Föreningen har idag ca 3000 medlemmar fördelade på 25 lokalföreningar.

Riksföreningen ger ut tidskriften FLOTTANS MÄN fyra gånger om året. Där kan du läsa om vad som händer i lokalföreningarna och läsa intressanta artiklar om Flottan förr och nu.

Föreningens har en semesterö som heter Stora Tratten. Den ligger inte långt från Finnhamn i Stockholms skärgård på bekvämt avstånd med skärgårdsbåt. Där kan du hyra stuga för kortare eller längre period under sommaren för en låg kostnad. Klicka här för mer information.