Välkommen till Flottans män i Karlskrona hemsida!            

UPPROP!     VÅR MARIN 500 ÅR

Beställ bokverket senast 31 mars 2021. Se mer information under "Aktuellt". 

Det finns även möjlighet att köpa en box/kassett att förvara böckerna i. Den kostar 60 kr. Om du vill ha den tillsammans med böckerna, ange detta vid beställningen.

 

OBS!

Planerat Årsmöte är flyttat till (prel) 12/8 

 

Medlemsmötet i april är inställt! 

 

Kulturvandringen runt Stortorget kommer att genomföras enligt vårt Årsprogram.

Samling på Klaipedaplatsen kl 1400.

OBS! endast medlemmar med respektive. Ingen föranmälan  krävs.

Välkomna!

 

Aktuellt

Kalendarium

    Aktuellt i regionen

    Aktuellt från förbundet