Välkommen till Flottans män i Karlskrona hemsida!            

UPPROP!     VÅR MARIN 500 ÅR

Beställ bokverket senast 31 januari 2021. Se mer information under "Aktuellt".

 Foton från årets sista styrelsemöte finns under "Bilder"

OBS! Planerat medlemsmöte i februari är inställt! 

 

 

Aktuellt

Kalendarium

    Aktuellt i regionen

    Aktuellt från förbundet