Om föreningen

Flottans Män i Karlskrona – ingår i Riksförbundet Flottans Män – och är en opolitisk lokalförening för Karlskrona med omnejd och har till ändamål:
·        Att i samverkan med Riksförbundet bedriva Försvarsupplysningsverksamhet.

·        Att som ideell förening med öppenhet beträffande medlemskap främja verksamheter av intresse för medlemmarna.

·        Att utgöra en föreningslänk mellan dem som tjänstgör och dom som tjänstgjort vid Marinen.

·        Att vårda Flottans traditioner men också följa det moderna sjöförsvarets uppgifter, verksamheter och utveckling såväl inom som utom landet.

·        Att genom fri och otvungen samvaro på gemensamma minnens grundval främja ett gott kamratskap mellan föreningens medlemmar och med liknande föreningar.

 

Tillsammans förfogar vi alla Flottans Män över värdefulla tillgångar, exempelvis vår tidskrift “FLOTTANS MÄN”.

Årsavgiften för medlemskap är fn. 200:-/år varav 100:- går till lokalföreningen.

Under året eftersträvar vi att:

·        Genomföra 6-7 “torsdagsmöten” med ärtsoppa och “tillbehör” – även andra rätter kan förekomma – allt till självkostnadspris och vid varje möte har vi något tema bestående av föredrag, musik etc.

·        Genomföra någon aktivitet under sensommaren ex grillning/motsv.

·        Bussresa (-or) med skiftande resmål.

·        Julksamkväm.

·        Flaggvakt vid 1.advent i Amiralitetskyrkan.

 

 

green trees on cliff
ship helm
black and white sailboat in body of water during sunset