Välkommen till Flottans Män i Karlskrona!

Flottans män är en kamratförening med 25 lokalföreningar över hela Sverige. Totalt finns i Sverige ca 3 000 medlemmar och vår förening i Karlskrona har ca 215 medlemmar. Vi är den största lokalföreningen inom Region Syd.

FM Karlskrona bildades den 25 januari 1938 då 150 intresserade personer samlats och beslutade om föreningens bildande. Det betyder att vi i år, 2023, firar vår 85-åriga tillvaro. Verksamheten har utan avbrott fungerat under alla åren. Vårt jubileum uppmärksammades i samband med sommarens grillfest. En mindre jubileumsskrift har framtagits och kommer att delas ut till våra medlemmar under året.

Flottan Män Karlskrona arbetar aktivt för att rekrytera ytterligare medlemmar med inriktning på föryngring och förnyelse.  Som medlem söker vi dig som har en tidigare eller pågående anställning inom Flottan men även du som har ett genuint försvarsintresse av svensk marin och dess historia och framtid. Man eller kvinna, alla är lika välkomna, som medlemmar i vår förening, en kamratförening, vilken har ordet kamratskap som ledord.

Vi har förmånen att ha ett mycket bra klubbhus, Fylgia på Skönstavik, vilket vi har Marinbasens tillstånd att utnyttja för våra medlemsmöten och för andra aktiviteter.

Medlemsavgiften är för närvarande 250 kr/år, varav 120 kr går till Riksförbundet för att täcka deras kostnader. Som medlem får du tidskriften ”Flottans Män” 4 ggr/år. Varje höst utformar vi vårt verksamhetsprogram för nästkommande år, vilket innehåller föreläsningar, studiebesök, resor mm.

Är du intresserad är det enkelt att bli medlem. Gå in på ”Bli medlem” överst på denna sida eller kontakta någon i styrelsen för vidare information.

Välkommen som medlem till FM Karlskrona!

Aktuellt

Besök på Militärhemmet maj 2024

Torsdagen den 23 maj kl.1700 anlände 20 medlemmar till Militärhemmet i Karlskrona.    Vi togs emot av verksamhetschefen Håkan Friberg och hans handgångne man Thomas Blomdahl. Båda med ett förflutet i Flottan. Håkan inledde med en kort historik om Militärhemmets...

läs mer

Studiebesök Blekinge Museum Rosenholm. Den 18 april besökte 24 medlemmar Blekinge museums samlingar på Rosenholm. Samlingarna finns i fd. KA 2:s serviceförråd. Vi välkomnades av Hanna Sjöberg och Jonas Eckerbom som assisterade vid den obligatoriska...

läs mer

Årsmöte 2024

FLOTTANS MÄN KARLSKRONA Årsmöte den 14 mars 2024. Årsmöte hölls den 14 mars i Freja med 29 deltagare. Mötet inleddes med högtidlig parentation för avlidna kamrater under 2023. Dessa var: Åke Malmgren, Sven Nejdefelt, Tommy Boström, Sven-Otto Ullnér, Kenneth Olsson och...

läs mer

Kalendarium

Kalendarium

aug
15
tor
2024
16:00 Grillfest.
Grillfest.
aug 15 kl. 16:00 – 21:00
Grillfest Skönstavik/Freja. Samling 1600. Sista anmälningsdag: 5/8 Kostnad: 350:- Anmälan till Per Nejdefelt.
sep
12
tor
2024
18:00 Föredrag.
Föredrag.
sep 12 kl. 18:00 – 21:00
Föredrag, ”Religion och mission”, av Amiralitetspastor Daniel Bremert. Plats: Freja. Kostnad ej fastställd. Anmälan till Per Nejdefelt.
okt
17
tor
2024
18:00 Oktoberfest.
Oktoberfest.
okt 17 kl. 18:00 – 21:00
Oktoberfest i Freja. Vi kör enligt tidigare koncept med någon överraskning! Kostnad ej fastställd. Anmälan till Per Nejdefelt.
nov
14
tor
2024
18:00 Försvarsinformation.
Försvarsinformation.
nov 14 kl. 18:00 – 21:00
Försvarsinformation. Föredragshållare: Kmd. Paula Wallenburg, Chef 1. Ubåtsflottiljen Plats: Freja. Kostnad ej fastställd. Tid: 1800. Anmälan till Per Nejdefelt.
dec
1
sön
2024
10:00 1.adventsgudstjänst i Amiralitet...
1.adventsgudstjänst i Amiralitet...
dec 1 kl. 10:00 – 11:00
1.adventgudstjänst. Föreningen deltager med föreningsflaggan.

Aktuellt Regionen

Aktuellt Förbundet