Styrelse

Stående från vänster: Lennart Håkansson, Göran Kullving, Per Nejdefelt.
Sittande från vänster: Tommy Johansson, Lars Sager, Göran Löfgren, Stellan Andersson samt Bo-Inge Andersson.

Ordförande
Göran Löfgren
0704-95 80 14
goran.lofgren1@gmail.com  

 Vice ordförande
Lars Sager
0702-81 50 96
lars.saager@telia.com

Sekreterare
Stellan Andersson
0706-48 91 11
stellan.k.andersson@telia.com

 Kassör
Bo-Inge Andersson
0733-80 24 47
boinge.bia@gmail.com

Ledamot/WEB-ansvarig
Tommy Johansson

Intendent
Lennart Håkansson
0455-360 443, 0739-68 49 38

Ersättare 1
Per Nejdefelt

Ersättare 2
Göran Kullving

Klubbmästare
Ingvar Stenmark

För att göra kolumner ska man använda det gröna verktygsfältet. I varje vald kolumn arbetar man som vanligt med kugghjulet på det svarta verktygsfältet. Glöm inte (T) om formaterad text ska kopieras in.

I det gröna verktygsfältet kommer det först upp en rad som sträcker sig över hela sidbredden. Men där under finns alternativ med två eller flera kolomner.

// Krister