Medlemsmöte den 22 september 2022.

Höstens första medlemsmöte har hållits i FYLGIA. Ordföranden Lars Sager hälsade ett 30-tal medlemmar välkomna till kvällens möte med temat Gribshunden. Projektledaren Anders Engblom, Ronneby, hälsades välkommen till oss.

Kassören redovisar det ekonomiska läget.

Anders Engblom.

Kurt Böhme erhöll Flottans Män Hederstecken av ordföranden för det fina arbete han gjort i samband med MK Peenemündes besök.