Besök från MK Penemünde 2022

Vår vänförening i Tyskland, MK Peenemünde,  besökte FM Karlskrona 15-19 september med 36 kamrater under tre intressanta dagar.