Utflyttning från Fylgia.

Fredagen den 16 februari flyttades våra inventarier från Skönstavik till FMLOG:s lokaler i Vedeby. Flytten har förberetts med arbetsdagar sedan början på året. Styrelsen med flera kamrater har sorterat och packat. Under flytten fick vi gedigen hjälp från MarinB. Stort...

Medlemsmöte 15/2 2024

Medlemsmöte har genomförts för första gången i Freja. Ca 30 medlemmar närvarade. Ordförande Lars Sager inledde med information om föreningens verksamhet och vägen framåt. Vi har nu packat ner våra tillhörigheter i Fylgia och kommer att flytta godset till Marinbasens...

Inbjudan till föredrag.

Föredrag av Mikael Lindholm om grodmän och miniubåtar på Almö 1984. Onsdag 28/2, kl 1730. Plats: DOCKS, Skeppsbrokajen 10, Karlskrona. Anmälan görs till: info@ranunkelförlag.se (begränsat antal...

Julsamkväm 2023

Julsamkväm den 9 december 2023.Den 9 december hölls vårt traditionella Julsamkväm på FYLGIA. Ett 40-tal deltagare välkomnades med varm glögg och trevligt mingel i vår klubblokal Det var varmt, trångt och trevligt. Ordföranden Lars Sager hälsade alla välkomna och...

Medlemsmöte Nov 2023

Medlemsmöte den 16 november 2023. Medlemsmöte har hållits i FYLGIA. Ordföranden Lars Sager hälsade 30 medlemmar välkomna till kvällens sammankomst med temat Försvarsinformation. Överste Johan Elofsson i Flygvapnet hälsades välkommen. Dagordningen för kvällen...