Veterandagen 2023

Veterandagen 29 maj 2023 i Ronneby Brunnspark. Sverige hyllar årligen sina veteraner och hedrar minnet av de som betalt det högsta priset i arbetet för fred i olika krishärdar runt om i världen. Veterandagen 2023 högtidlighåller de veteraner som tjänstgjort vid UNIFIL...

Studiebesök Ronneby Brunnspark

Medlemsutflykt till Ronneby Brunnspark med Gribshundsmuseum. Den 25 maj gjorde vår förening en vårresa till det vackra Ronneby Brunnspark. I ett strålande väder med sol och friska vindar samlades ett 20-tal medlemmar i parken. Ordföranden Lars Sager hälsade alla...

Besök Karlshamns Sjöfartsmuseum

Medlemsutflykt till Sjöfartsmuseum Karlshamn.  Den 20 april gjorde vår förening en vårresa till det vackra Karlshamn. I ett strålande väder med sol och friska vindar anlände vi till vår kamratförening FM Karlshamn och deras trevliga föreningslokal. Där blev vi...

Årsmöte 2023

Årsmöte den 16 mars 2023. Årsmöte hölls den 16 mars i Fylgia med 34 deltagare. Mötet inleddes med högtidlig parentation för avlidna kamrater under 2022. Dessa var: Eje Mårtensson, Kurt Johansson, Lars Källemark, Bernt Wahlström, Bernt-Eric Mattisson, Göran Nordin,...

Medlemsmöte 16 februari

Medlemsmöte 16 februari Medlemsmöte har hållits i FYLGIA. Ordförande Lars Sager hälsade 42 medlemmar välkomna till kvällens möte med temat Varvshistoria. Dagordningen för kvällen fastställdes och föregående mötes protokoll upplästes och godkändes. Sekreteraren...